„Náš kraj se stále vyrovnává s důsledky jistého nezájmu o stav životního prostředí v minulosti. Dnes už mají lidé a podniky naštěstí jiný přístup i jiné nároky. Také existují prostředky, jak naše životní prostředí lépe chránit,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák

„Jedním ze způsobů je i zodpovědný přístup velkých podniků, které negativní dopady své činnosti na životní prostředí snížily s využitím nejmodernějších technologií na minimum. Vážím si toho, že jsou některé podniky ochotné dělat i něco nad rámec povinností, které jim ukládá zákon,“ doplnil Vondrák.

Kraj už má dobrovolnou dohodu podepsánu s celkem sedmi velkými podniky působícími v regionu. V dobrovolné dohodě s Třineckými železárnami a Ministerstvem životního prostředí slíbil například zvýšit náklady na nadlimitní čištění pozemních komunikací, které spravuje.

„Silnice II. a III. tříd čistíme v našem regionu mnohem více, než nám ukládá zákon. Díky tomu odstranila Správa silnic Moravskoslezského kraje více než pět tisíců tun nečistot, které by jinak v našich městech a obcích zůstávaly v ovzduší. Nadlimitní čištění 1019 kilometrů silnic stálo krajskou pokladnu skoro 27 milionů korun,“ vyčíslil Vondrák.

Kraj také podle dohody finančně podporuje ozdravné pobyty předškoláků a žáků 1. stupně základních škol, které jsou v místech s nejvyšší mírou znečištění ovzduší. Dále kraj poskytl 2 miliony korun na monitoring ovzduší v regionu a bude nadále přispívat na výměny starých kotlů za ekologické, na což jen v loňském roce vynaložil 16,9 milionu korun.

Třinecké železárny se pak v rámci dobrovolné dohody zavázaly k celkem patnácti opatřením. Byla mezi nimi například instalace technologií ke snížení emisí prachu, výsadba zeleně či ozdravné pobyty pro děti.V posledních letech se výrazně podařilo snížit emise prachu i v okolí Třineckých železáren, a to díky instalaci nejmodernějších technologií odprášení za miliardy korun.

„Objem prachu za poslední roky klesl na minimální hodnoty. Podle výsledků odborných studií a měření již železárny nepatří k největším znečišťovatelům ovzduší. Podílí se na prašnosti pouze v jednotkách procent,“ vysvětlil generální ředitel hutě Jan Czudek.

Závazky dobrovolné dohody splnilo také Ministerstvo životního prostředí ČR. Například vyhlásilo výzvu s alokací jedné miliardy na projekty snižující emise v hutních provozech v Moravskoslezském kraji.

„Všechny aktivity ve prospěch zlepšení ovzduší, které jsou nad zákonný rámec, mají velkou hodnotu a jsou důkazem, že je možná spolupráce soukromého sektoru, státní správy a samosprávy na společném řešení problému. Doufám, že se nám společně s vedením Moravskoslezského kraje podaří přesvědčit i další velké znečišťovatele, aby i oni dali touto cestou najevo společenskou zodpovědnost vůči regionu, ve kterém působí," uzavřel ministr životního prostředí Richard Brabec.