„Novým investorům už nemáme téměř co nabídnout,“ souhlasí Josef Havelka, ředitel závodu Odra státního podniku Diamo, který spravuje průmyslové areály zavřených dolů v regionu.

Takzvané brownfieldy, bývalé průmyslové areály, tak podle něj budou pro další investory jednou z mála možností, jak se na severovýchodě republiky usadit. „O brownfieldy začíná být zájem,“ dodal šéf Diama.

Vzrůstající poptávku potvrzuje také Patrik Reichl, ředitel divize Regiony agentury CzechInvest, která se nevyužívanými areály bývalých průmyslových lokalit dlouhodobě zabývá. „Roste zájem nejen mezi podnikateli, především malými a středními, kteří nepotřebují velké pozemky, ale i mezi samosprávami. Tím, že roste česká ekonomika, posilují i tuzemské podniky, navíc rekonstrukce starých poprůmyslových areálů je podporována státem i EU,“ přidává další důvody stoupajícího zájmu o brownfieldy Reichl.

Státní podnik Diamo zbavuje plochy bývalých šachet v kraji starých ekologických zátěží a přivádí je k životu. Za pět let od doby, kdy Diamo dostalo do své správy zavřená důlní díla od OKD, převedlo práva, darovalo či prodalo téměř polovinu ploch, které mělo ve své správě. Byly to areály František, Žofie, Cingr, Svinov, Nová Bělá a Řepiště. Ve všech areálech převedených na nové vlastníky se dále podniká. „Podle kupní smlouvy se státem se máme do roku 2032 zbavit veškerého majetku, který spravujeme,“ uvedl Havelka. V areálech působí 179 firem, které zaměstnávají 2335 pracovníků. „Vliv na jejich využití má regionální podpora podnikání, blízkost výstavby D 47 i rozvoj automobilového průmyslu,“ dodal Havelka.

Databázi brownfieldů i těch, které jsou v kraji, zveřejnila na internetu agentura CzechInvest. Na databázi navazuje národní strategie regenerace brownfieldů. „Jejím cílem je dát institucionální rámec řešení problematiky brownfieldů, dále jejich regenerace a prevence jejich vzniku,“ vysvětlil Patrik Reichl.

Využití brownfieldů se věnovala i úterní konference Průmyslová krajina-limity, kterou v Hornickém muzeu OKD Pod Landekem uspořádalo Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje.