Během kontrolního dne se zaměřil především na pokrok v odtěžování ropných kalů a průběh zkušební výroby alternativního paliva TPS NO-LO.
„Zkušební výroba alternativního paliva byla zahájena v červenci minulého roku. Podle harmonogramu projektu mělo sdružení Čistá Ostrava do konce loňského roku vyrobit čtyřicet tisíc tun tohoto paliva,“ připomněl mluvčí ministerstva Tomáš Bartovský.

Během zmiňovaného období však byly vyrobeny jen necelé tři tisíce tun. Dotčené úřady a organizace po vzájemné dohodě posunuly termín dokončení zkušební výroby na konec února.

„Sdružení Čistá Ostrava nesplnilo svůj závazek a nevyrobilo loni ani desetinu plánovaného objemu alternativního paliva. Sdružení musí přehodnotit svůj liknavý přístup tak, aby dodrželo termín odstranění kalů do konce roku 2010. Lednové zrychlení prací je určitým příslibem do budoucna,“ řekl během kontrolního dne ministr Martin Říman.