Dvě třetiny stavby, která bude čítat 2178 metrů zmodernizovaného vodovodu, budou realizovány bezvýkopovou metodou. Ta je šetrnější k životnímu prostředí a neovlivňuje negativně kvalitu života lidí v dané lokalitě.

„Páteřní řad v obci, který je vybudován částečně z oceli a částečně z litiny vykazuje dlouhodobě problémy s kvalitou vody v ukazateli železa v dodávané pitné vodě. Abychom zajistili odpovídající kvalitu, musíme vodovodní síť pravidelně odkalovat. Rozhodli jsme se proto přistoupit k investici za téměř 13 milionů korun, díky níž tento nežádoucí stav eliminujeme a budeme moci dodávat pitnou vodu ve špičkové kvalitě,“ zmínil ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.

Nový vodovod bude z vysokohustotního polyetylenu. V rámci stavby bude zrušen objekt bývalé čerpací stanice, vybudována bude nová redukční šachta a provozní data z lokality budou online přenášena na vodárenský dispečink.