Podíl nezaměstnaných osob ve věku 15-64 let dosáhl v regionu sedmiprocentní hodnoty. Celorepublikový průměr je 7,6 procenta. Situace na trhu práce se i přes postupné ukončování sezonních prací oproti minulému měsíci výrazně nezměnila. Zaměstnavatelé nabízeli volná pracovní místa nejčastěji v obchodu, službách, pohostinství, ostraze či administrativě. Zájem měli i o obchodní zástupce, obsluhu strojů, svářeče a montážní dělníky.

„Z hlediska pracovních příležitostí evidoval úřad práce k 31. říjnu celkem 616 volných míst s místem výkonu práce v okrese Frýdek-Místek, což je o 249 volných míst méně než ve stejném období roku 2012," uvedla Barbora Císařová z frýdecko-místeckého kontaktního pracoviště úřadu práce. Na jedno volné místo připadalo na konci října zhruba sedmnáct uchazečů. Ke stejnému datu loňského roku se o jednu pracovní pozici ucházelo jen zhruba 11 lidí. V evidenci úřadu práce se už od letních měsíců objevují čerství absolventi škol. Právě mladí lidé totiž mají kvůli často nedostatečné praxi problémy uchytit se na trhu práce.

Hledáte práci? Zvažte rekvalifikaci

Nepříliš příznivě se vyvíjející situaci v regionu dokumentují statistická čísla. Oproti loňsku je absolventů a mladistvých na úřadu práce o 18,6 procenta více.

Nejen mladí lidé mohou využít rekvalifikační kurzy, které jim pomohou při hledání zaměstnání. „Klienti nejčastěji volí rekvalifikace zaměřené na základní i speciální počítačové dovednosti, zdravotní a sociální oblast, účetnictví, svářečské kurzy, kosmetické či masérské služby," vyjmenovala mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková. Zájem je i o profesi cvičitele fitnes, cukráře a grafika.

Podíl nezaměstnaných osob je nový ukazatel, který vyjadřuje podíl nezaměstnaných ve věku 15-64 let na všech obyvatelích v témže věku. Od ledna 2013 se tak nevykazuje míra nezaměstnanosti, která poměřovala uchazeče o zaměstnání pouze k ekonomicky aktivním osobám.

Od února 2004, kdy dosáhla historického osmnáctiprocentního maxima, měla míra nezaměstnanosti v okrese Frýdek-Místek klesající tendenci. Koncem roku 2008 a v průběhu takřka celého roku 2009 však v souvislosti se světovou hospodářskou krizí rostla nezaměstnanost až do února 2010, kdy dosáhla 10,7 procenta. Nejvíce nezaměstnaných má střední odborné vzdělání bez maturity.

Práci častěji hledají ženy než muži

Mezi uchazeči o práci ve frýdecko-místeckém okrese mírně převažují ženy. Z celkového počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání tvoří v současné době 50,2 procenta. Výrazně více nabídek práce měli v říjnu oproti loňskému roku lidé se zdravotním postižením.