Na slavnostním večeru v Praze obdržel třinecký manažer diplom, zlatý odznak a právo užívat prestižní titul.

„Je to ocenění nejen mé, ale také práce všech zaměstnanců podniku, a akcionářů Třineckých železáren, kteří mají aktivní přístup k navrhovaným investicím,“ řekl po vyhlášení výsledků Jan Czudek s tím, že od roku 1997 Třinecké železárny proinvestovaly přes 13 miliard korun, přičemž jen do ekologických projektů směřovaly čtyři miliardy korun.

Velký úspěch v této soutěži zaznamenaly Třinecké železárny i při loňském vyhlašování. Celkovým vítězem soutěže Manažer roku 2008 se stal generální ředitel a předseda představenstva Třineckých železáren Jiří Cienciala.

Padesátiletý Jan Czudek vystudoval Vysoké učení Technické v Brně. V Třineckých železárnách s krátkou přestávkou pracuje od roku 1983. Od roku 2007 je investičním ředitelem a téhož roku se stal místopředsedou představenstva. Je ženatý, má dvě děti. K jeho koníčkům patří sport. V hokejovém oddíle Třinečtí oceláři je viceprezidentem klu­bu.

Soutěž o nejlepších manažerech, která byla založena v roce 1993, pořádají Česká manažerská asociace, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a Svaz průmyslu a dopravy ve spolupráci s Manažerským svazovým fondem. V rámci soutěže Manažer roku jsou voleny osobnosti, které svým osobním přínosem výrazně pomohly k úspěchu své firmy a přispěly k rozvoji odvětví, v němž působí.

Uchazeči mohou působit ve státních i soukromých společnostech, manažerskou funkci ovšem musí zastávat alespoň tři roky a sídlo jejich společnosti se musí nacházet na území České republiky. Nominovaní manažeři procházeli několikastupňovým hodnocením, během kterého porota posuzovala nejen ekonomické úspěchy firem, v nichž vykonávají své funkce, ale také jejich osobní kvality a schopnosti.