Zájem o tuto službu každoročně stoupá, loni se téměř zdvojnásobil. Dovoz vody společností SmVaK Ostrava je pohodlnější a výrazně rychlejší. Negativně se pak nedotkne okolních odběratelů.

„Problémy mohou přijít v momentě, kdy se rozhodne větší množství odběratelů v lokalitě napouštět prostřednictvím přípojky bazén ve stejný čas. Při náhlém zvýšení odběru může dojít ke změnám hydraulických poměrů vyvolaným vysokou rychlostí proudění vody v potrubí. To má za následek uvolňování usazenin a zákal vody, který se může dostat do poměrně širokého okolí,“ uvedl ředitel vodovodů společnosti SmVaK Ostrava Milan Koníř.

„Nárazové odběry mohou také způsobit pokles tlaku vody. To se negativně projeví u ostatních odběratelů, kteří můžou být omezeni v odběru ze sítě,“ podotkl.

Dovoz vody je také výhodnější než napouštění ze studny, kde je vhodné si nechat provést laboratorní rozbor, zda je voda k danému použití vhodná a nepředstavuje zdravotní riziko.

Česká republika je evropským premiantem z hlediska počtu bazénů na počet obyvatel. A s rozšiřující se zástavbou stále přibývají, což platí i pro moravskoslezský region. „V loňském roce jsme ke spokojenosti našich odběratelů napustili více než tři sta deset bazénů, přičemž počet zájemců o tuto službu každoročně roste,“ doplnil Koníř.

Nejaktivnější byli v tomto ohledu obyvatelé Opavska, kteří si nechali loni napustit 100 bazénů, naopak nejmenší zájem o tuto službu projevili lidé na Novojičínsku s 36 napuštěnými bazény. Majitelé bazénu na Frýdecko-Místecku a Karvinsku si shodně nechali navézt vodu do téměř 90 bazénů.

Vodárenská společnost zjednodušila a zpřehlednila cenovou politiku služby – kromě bezplatné zákaznické linky je možné využít jednoduchý poptávkový formulář na internetových stránkách www.smvak.cz v sekci Nabídka služeb.

Na rozdíl od některých jiných tuzemských vodárenských společností se SmVaK Ostrava rozhodly nabízet službu i v letošním roce poznamenaném v naší zemi od března epidemií nového typu koronaviru. Služba bude poskytnuta při přísném dodržení všech hygienických a bezpečnostních pravidel, aby bylo zdravotní riziko minimalizováno. Ať již jde o vybavení osobních ochranných pomůcek v podobě rukavic, roušek a odpovídajícího oblečení, nebo bezkontaktní způsob platby.

Zájemci o dovoz vody k naplnění svého bazénu a autocisterny se mohou obrátit na zákaznickou linku SmVaK Ostrava 800 292 400, kde jim budou poskytnuty detailní informace o možnosti dodávky a ceně dle parametrů bazénu. Linka je bezplatná a je v provozu v pracovní dny od půl osmé ráno do osmi hodin večer.

Cena za napuštění se odvíjí od vzdálenosti od nejbližšího provozu SmVaK Ostrava, které službu poskytuje, a objemem bazénu. V případě, že je možné bazén navézt jednou cisternou, činí cena do vzdálenosti deseti kilometrů 1165 korun bez DPH.