Podle tvrzení EPS firma minulý týden zahájila bez potřebných povolení stavbu potrubí pro dešťovou kanalizaci. Navíc použila nevyhovující betonovou technologii, která by mohla negativně ovlivnit půdu, podzemní a povrchové vody, uvedla v úterý EPS v tiskové zprávě. Hyundai nařčení z porušování zákonů odmítá. Hyundai také oznámila, že stavbu sporného úseku dešťové kanalizace dnes zastavila, ačkoli pro tuto stavbu nepotřebuje stavební povolení. "Hyundai staví černou stavbu. Naplňují se tak naše předpoklady, že potřeba postupovat co nejrychleji a snaha uspořit náklady budou pro Hyundai nakonec přednější než povinnost dodržovat zákony. S nimi si Hyundai v České republice skutečně hlavu neláme," uvedl Pavel Franc ze sdružení právníků. EPS proto žádá okamžité zastavení nezákonné stavby, dodržování českého práva i smluvních závazků z Deklarace porozumění a použití technologie, která bude v souladu s podmínkami územního rozhodnutí a stanoviska EIA. "S Hyundai jsme podepsali Deklaraci porozumění, očekávali jsme proto, že své smluvní závazky bude brát skutečně vážně. To, že nezákonně pokládá nevyhovující potrubí, což by mohlo ohrozit půdu a vody, silně kontrastuje s tím, jak se snaží veřejnosti prezentovat jako odpovědná společnost," zdůraznil Francův kolega Jiří Nezhyba. EPS rovněž připomíná, že Hyundai dosud nedodal jeho organizaci nezávislý odborný posudek, který slíbil vypracovat k použitému typu potrubí. "V tiskové zprávě Hyundai uvedl, že ho nejpozději první týden v květnu dodá, do dnešního dne žádný posudek nemáme," tvrdí EPS. Mluvčí Hyundai Petr Vaněk uvedl, že použití betonového potrubí navrhoval EPS. "Malá část dešťové kanalizace, která je v současnosti v Nošovicích budována, je součásti úpravy zařízení staveniště, proto není zapotřebí stavebního povolení, stačí jen stavební ohlášení. Po ohlášení došlo ke změně, kdy byly dvě větvě kanalizace svedeny částí potrubí, která je předmětem oznámení EPS, do společného odlučovače olejových látek. Důvodem této změny je výrazně jednodušší a spolehlivější údržba zařízení," upřesnil Vaněk. Firma podle něj dnes rozhodla o okamžitém zastavení stavby sporného úseku dešťové kanalizace, a to do doby obdržení znaleckého posudku a rozhodnutí o dalším postupu. Deklaraci porozumění loni v listopadu podepsaly Moravskoslezský kraj, ministerstvo průmyslu a obchodu, vládní agentura CzechInvest a společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) na jedné straně a občanská sdružení - Ekologický právní servis (EPS), Beskydčan, Půda pro život a Děti Země - na straně druhé. Dokument měl vést k odstranění, zmírňování a kompenzaci případných negativních ekologických dopadů automobilky a průmyslové zóny v Nošovicích na Frýdecko-Místecku a zároveň usnadnit projektovou přípravu i vlastní výstavbu průmyslové zóny a nošovické továrny.