Budoucí tělocvična má hotové základy a firma se nyní chystá na montáž ocelové konstrukce.

„Chystáme se stavět opěrné zdi a 13. srpna začínáme montovat ocelovou konstrukci, která by měla být hotová na konci srpna. Pak přijde na řadu spojovací krček s českou základní školou, opláštění objektu, příčky, zdění a další kroky,“ vyjmenoval stavbyvedoucí Pavel Baraník ze společnosti Hochtief.

Na stavbu nové sportovní haly se vydalo i vedení města Třince společně s ředitelkami české i polské školy, aby se v rámci kontrolního dne seznámilo s postupem prací.

„Ještě před zahájením stavby jsme se dohodli, že se budeme v pravidelných intervalech setkávat za účasti ředitelek obou škol, stavebního dozoru a dalších odborníků, abychom zkontrolovali, jestli práce běží tak, jak mají,“ podotkla starostka Věra Palkovská.

„Základy jsou hotové a stavba pokračuje podle harmonogramu, což je důležité,“ dodala starostka.

Nová tělocvična by měla být podle předpokladů hotova na jaře 2019 a bude sloužit jak žákům ZŠ Gustawa Przeczka, tak žákům sousední Jubilejní Masarykovy základní školy. Školáci tak budou mít potřebné kvalitní a moderní zázemí nejen pro sportovní, ale i kulturně společenské aktivity.

V nové budově budou mít žáci k dispozici kromě samotné tělocvičny také menší zrcadlový sál, který využijí například při rytmice nebo tanci.

Projekt pamatuje i na učitele tělocviku, kteří zde budou mít své kabinety, a nezbytnou součástí budovy bude i sociální zařízení včetně sprch.

Tělocvična nabídne veškeré potřebné zázemí pro řadu sportů jako je volejbal, košíková, badminton, florbal atd. Bude vybavena také elektronickou tabulí, teleskopickou tribunou, sportovním zařízením a ochrannými sítěmi.

Všechny školní budovy budou s tělocvičnou propojeny v jeden celek chodbou nebo krytým zastřešením, takže se do ní děti pohodlně dostanou suchou nohou.

Budoucí tělocvična poslouží nejen žákům polské a české základní školy, ale budou ji moci využít i rodiče žáků, sportovní kluby a širší veřejnost.