Kdo a jak kontroluje dodržování režimu práceneschopného pojištěnce? Zajímá vás, jak dlouho a za jakých podmínek můžete pobírat peněžitou pomoc v mateřství?

Na tyto i další otázky najdete odpovědi v publikaci Průvodce novým zákonem o nemocenském pojištění v roce 2009. Publikaci vydala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), je zdarma dostupná na všech 92 pracovištích v celé České republice a také samozřejmě v elektronické podobě. Zájemci si ji mohou stáhnout na adrese http://www.cssz.cz/cz/informace/informacni-materialy/.

Záměrem Průvodce je přiblížit a vysvětlit nové změny tak, aby se každý v této oblasti lépe zorientoval a věděl, kde a s kým a jak si může vyřídit záležitosti svého nemocenského pojištění.