Petr Popelář dosud působil jako ředitel a předseda představenstva dceřiné společnosti Třineckých železáren – Válcovna trub TŽ, která fúzuje se svou mateřskou společností.

Šestičlenné vrcholové vedení TŽ tak kromě nově jmenovaného Popeláře dále tvoří generální ředitel Jiří Cienciala, investiční ředitel Jan Czudek, výrobní ředitel Česlav Marek, technický ředitel Henryk Huczala a ředitel pro personalistiku a administrativu Ivo Žižka.

Čtyřicetiletý Petr Popelář je absolventem ekonomické fakulty VŠB-TU v Ostravě. Svou kariéru zahájil v bankovním sektoru, kde působil šest let. V roce 2000 byl krátce ředitelem a předsedou představenstva společnosti Vítkovice–Export. V témže roce se stal finančním ředitelem Válcovny trub v Ostravě-Vítkovicích.

Od roku 2005, kdy se tato válcovna stala dceřinou společností Třineckých železáren, vykonával až do konce roku 2009 funkci finančního ředitele a místopředsedy představenstva. Na počátku letošního roku se stal ředitelem a zároveň i předsedou představenstva této společnosti. Petr Popelář je ženatý, má dvě děti.