Předsedkyně ERÚ na dnešní tiskové konferenci v Ostravě ale také upozornila, že změny cen pro konkrétní zákazníky se budou lišit v závislosti na regionu, kde je zákazník připojen k elektrizační soustavě. „Odlišnosti mohou být způsobeny zvolenou sazbou, odlišným charakterem odběru, množstvím spotřebované elektřiny i volbou dodavatele silové elektřiny, což má často značný vliv na neregulovanou složku ceny," uvedla Vitásková.

Domácnosti, kterým dodává elektřinu společnost ČEZ a které ji používají „jen ke svícení" by tak ročně mohly zaplatit o půldruhého tisíce korun méně. Ti, kdo elektřinu využívají i k ohřevu teplé vody a také vytápění, by ale mohli ušetřit až šest tisíc korun. U zákazníků E.ON a Pražská energetiky by se měl pokles cen pohybovat od 8,8 do 9,5 procenta.

Snímek z tiskové konference Energetického regulačního úřadu v Ostravě. Uprostřed šéfka úřadu Alena Vitásková.

U plynu bude snížení cen méně výrazné. Regulovaná cena plynu, která tvoří zhruba pětinu celkové ceny, se v roce 2014 u domácností sníží o 5,19 procenta. „Předvídat vývoj ceny samotného plynu je ale kvůli velkému množství dodavatelů s odlišnými cenovými politikami velmi komplikované. Dodavatelé upravují cenu za dodávku v závislosti na svém obchodním modelu, který respektuje aktuální vývoj na trhu s plynem. Pro rok 2014 předpokládáme spíše stagnaci nebo jen mírné snížení neregulované složky ceny," upřesnil ve své zprávě ERÚ. Jak zpráva dále uvádí, k nárůstu průměrných cen regulovaných složek dojde u provozovatele distribuční sítě E.ON Distribuce.

Snaha o snížení cen je podle Aleny Vitáskové dlouhodobý trend, na kterém ERÚ pracuje. „Snížení cen má vliv nejen na životní úroveň občanů, ale i na hospodářství. Využili jsme všech možností, které jsme měli, abychom ke snížení mohli přistoupit," vysvětlila šéfka ERÚ a dodala: „Vzhledem k tomu, že ČR patří v Evropě k zemím, kde jsou ceny energií poměrně vysoké, máme prostor, jak ceny snižovat i v dalších letech."

Alena Vitásková také sdělila, že regulační úřad považuje za důležité dále posílit ochranu spotřebitelů. „Od nového roku zřídíme funkci energetického ombudsmana. Měl by to být odborník v oblasti energetiky, který bude zároveň dostatečně energický," řekla Alena Vitásková, konkrétní jméno ale nesdělila.

K TÉMATU

Za vodu si příští rok opět připlatímeV příštím roce si lidé v našem kraji za vodné a stočné opět připlatí. Ceny zvyšují jak Severomoravské vodovody a kanalizace (SmVaK), které zásobují okresy Nový Jičín, Karviná, Frýdek-Místek a Opava, tak i Ostravské vodárny a kanalizace (OVAK).

Průměrný spotřebitel v Ostravě tak zaplatí v příštím roce za vodu o pětasedmdesát korun více než letos. Cena za kubík pitné vody se zvýší o 0,99 koruny, u stočného pak o 1,16 koruny. „Ve srovnání s ostatními krajskými městy zůstane Ostrava mezi těmi s nejlevnější pitnou vodou a stočným," informovala mluvčí Ostravských vodáren a kanalizací (OVAK) Radka Vanková. Generální ředitel OVAK Petr Konečný uvedl, že od 1. ledna 2014 se zvýší částka, kterou vodárenská společnost platí městu za pronájem rozvodů. „To jsou peníze, které město investuje do obnovy a rozvoje vodovodů a kanalizační sítě. Odkanalizovaná plocha města a okolí se v posledních letech postupně rozšiřuje a přináší to velmi pozitivní vliv na kvalitu ve vodních tocích. Zároveň jsme byli nuceni zohlednit zvýšení nákladů na nakupovanou vodu," upřesnil šéf Petr Konečný. V příštím roce budou zákazníci OVAK platit včetně daně z přidané hodnoty 36,23 koruny za kubík odebrané pitné vody a 37,58 koruny za kubík odpadní vody.

SmVaK informaci o cenách vodného a stočného zveřejnily na svých internetových stránkách. Za kubík vodného si bude tato společnost nově účtovat 38,04 koruny a za kubík stočného 35,05 koruny. Proti letošnímu roku se tak cena za kubík vodného zvýší o 1,45 koruny a kubík stočného o 1,37 koruny.