„Soutěž přilákala podnikatelky z různých oborů, a to i z těch, které jsou spíše doménou mužů. Přihlásily se například podnikatelky zabývající se svařováním, a to hned dvě, či z oboru strojírenství, případně IT. Část přihlášených podnikatelek pak vyvíjí své aktivity v oblasti vzdělávání jak pro nejmenší děti, tak i po dospělé," uvedla Petra Chovanioková, ředitelka Agentury pro regionální rozvoj, která pod patronací Moravskoslezského kraje soutěž pořádá.

Ohodnotí finanční i subjektivní kritéria

Podnikatelky bude nyní hodnotit odborná komise ve dvou oblastech ve finančních kritériích a subjektivních kritériích. Slavnostní vyhlášení soutěže Lady Business MSK se uskuteční 10. prosince 2015.

„Podnikání i podnikatele na území Moravskoslezského kraje se snažíme podporovat dlouhodobě. Věříme, že i tato soutěž, určená pro ženy podnikatelky, náš cíl naplní. Chceme přitom ocenit nejen odvahu, ale i úspěchy podnikatelek, které se nebály jít do rizika a dokázaly se prosadit v silné konkurenci," uvedl náměstek hejtmana kraje Martin Sikora.

Patronkami prvního ročníku soutěže jsou ženy, které dosáhly významných profesních úspěchů. Jsou jimi Renáta Nešporková, prorektorka pro vzdělání Vysoké školy podnikání v Ostravě, Marta Nováková, významná investorka a podnikatelka, a Eva Kiedroňová, zakladatelka plavání s kojenci.

Právě tyto patronky mají svými příběhy inspirovat další ženy k zahájení podnikatelských aktivit.