„Společnost Nehlsen Třinec, s.r.o. i její pracovníci se stanou součásti skupiny SMOLO. Akvizice skýtá velmi dobrou příležitost pro rozšiřování našich služeb a také udržení konkurenčních cen. Díky transakci jsme získali zařízení, která nám v portfolio chyběla, jako jsou sběrné dvory, kompostárna a dotřiďovací linka na území Třinecka a Jablunkovska. Od akvizice si slibujeme zvýšení kvality poskytovaných služeb pro smluvní partnery a posílení pozice naší značky v regionu,“ uvedl jednatel firmy Smolo Třinec David Rucki s tím, že se jedná o logické vyústění růstu skupiny, které podpoří její další rozvoj. 

Jak doplnil, pro dosavadní zákazníky firmy Nehlsen se v zásadě nic nemění. SMOLO je ryze česká skupina firem zabývajících se odpadovým hospodářstvím, údržbou komunikací, demolicemi, zemními a stavebními pracemi, a to především na území Moravskoslezského kraje. Má vlastní flotilu speciálních automobilů na svoz průmyslových odpadů, popelářských a čistících vozů, vysprávkových a asfaltujících souprav, drtičů, bagrů.