Pro první fázi spolupráce s STC bylo vybráno šest vězňů, kteří kromě zdravotní způsobilosti splňují tři hlavní kritéria: jedná se o „odsouzené s volným pohybem", odpykávají si nižší tresty odnětí svobody a nevyžadují vězeňský dozor. „Spolupráci tito vybraní vězni vnímají jako odměnu. Dostanou se mimo brány vězení, vydělají si peníze, a trest jim tak rychleji utíká," uvedl ředitel a spolumajitel společnosti STC Michal Fuciman. Jak dále dodal, současný ekonomický růst se projevil na trhu s lidskými zdroji. „Trh je oslabený a reakce adeptů na námi nabízená pracovní místa je nízká. Perspektivní pracovní síly z řad vězňů jsou tedy pro nás v současné době mimořádně zajímavé. Myslím, že spolupráce s vězni bude mezi tuzemskými firmami čím dál vyhledávanější," doplnil Michal Fuciman.

Mzda a doprava

STC bude vězňům proplácet měsíční mzdu a kompletně zajišťovat jejich dopravu do zaměstnání a zpět. Co se pracovní náplně týká, budou se vězni věnovat především vysekávání kovových materiálů a finální montáži produktů, včetně lepení, tmelení nebo nýtování. Podmínky a zacházení budou mít vězni úplně stejné jako ostatní pracovníci STC. „Odsouzení se stanou plnohodnotnými členy našeho pracovního kolektivu, a pokud se spolupráce s nimi osvědčí, budeme jejich stavy rádi navyšovat. Navíc se jedná o vězně s méně závažnými pochybeními, kteří si zaslouží druhou šanci, a my jim v tomto směru rádi pomůžeme. Proto jsme připraveni s těmi, kteří se u nás osvědčí, navázat stálý pracovní poměr po uplynutí jejich výkonu trestu," vysvětlila Ivana Kozelková z STC.