A podobných pracovišť, které hygienici zařazují jako riziková, v Moravskoslezském kraji přibývá. Tím, jak se rozrůstají montážní závody, zejména pro automobilový průmysl. Jen za loňský rok přibylo rizikových pracovních míst na severu Moravy šest tisíc. Počet žen pracujících v riziku se v posledních letech ustálil na zhruba dvaceti tisících.

„V počtu zaměstnanců pracujících v riziku je kraj dlouhodobě na prvním místě v rámci republiky. V roce 2013 již přesáhl hodnotu 96 tisíc, což činí zhruba dvacet procent republikového počtu," uvedla Helena Šebáková, ředitelka Krajské hygienické stanice v Ostravě. Jak doplnila, z hlediska zdravotního u těchto zaměstnanců přibývá hlavně riziko lokální svalové zátěže horních končetin. „Z celkového pohledu je dominantním rizikovým faktorem, zejména u mužské části populace, stále hluk. V průběhu posledních let se pozvolna snižuje podíl rizika prašnosti," doplnila Šebáková.

Mezi okresy s nejvyšší rizikovou zátěží z práce patří podle jejích slov Ostrava, Karviná a Frýdek-Místek.

A na kontrolu těchto pracovišť se loni hygienici mimo jiné zaměřili. Celkem provedli přes tři tisíce kontrol. „Obdobně jako v minulých letech byly zjištěny zejména nedostatky v používání osobních ochranných pracovních prostředků a nedostatečné vyhodnocení míry rizika působení sledovaných škodlivin pracovního prostředí na zdraví zaměstnanců," doplnila Šebáková s tím, že mimo jiné bylo provedeno 89 kontrol u prací ve stavebnictví a 71 kontrol na důlních pracovištích.