Organizátoři z Nadačního fondu Paragraf ve spolupráci s řadou institucí připravili zajímavé exkurze, prohlídky, setkání či speciálně zaměřené kulturní akce. „Věřili jsme, že o Noc práva bude zájem, ale skutečnost nás příjemně překvapila a potěšila,“ uvedl zakladatel fondu a předseda nadační rady fondu Paragraf Petr Kausta.

Co ukázal úvodní ročník Noci práva?
Především to, že lidé mají o tento typ akce, zájem, zajímají se o to, jak může právo fungovat. V Ostravě se podobná akce uskutečnila vůbec poprvé, byla to neznámá i pro nás, a byli jsme zvědavi, jak k ní Ostravané přistoupí. Nultý ročník Noci práva proběhl loni v Brně za účasti studentů práv, zainteresován byl tamní Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud. V Ostravě tyto instituce nejsou, není zde ani právnická fakulta. Přesto jsem se rozhodl, že to zkusíme a ukázalo se, že moje rozhodnutí bylo správné.

Písničkář a "zpívající právník" Ivo Jahelka vystoupí v březnu na Noci práva v ostravském klubu Heligonka.
Ivo Jahelka se těší do Ostravy a říká: Právo a hudba jsou u mě spojené nádoby

Bylo náročné získat ke spolupráci řadu dalších institucí a subjektů?
S právem jich souvisí spousta a bez nich by pořádání akce nebylo možné. Oslovil jsem prostřednictvím jejich předsedů Krajský soud a Okresní soud, podobně obě státní zastupitelství a vždy jsem se setkal s příznivým ohlasem a ujištěním, že jde o potřebný projekt, který ukáže, jak soudy fungují reálně, že i soudci, advokáti či státní zástupci jsou lidé z masa a kostí a v akci je uvidí i ti, kteří ještě u žádného soudu nebyli. Zájemci se mohli podívat i do míst, kam se běžně nedostanou a dostat vlastně ani nechtějí. Například do Vazební věznice Ostrava. Simulované hlavní líčení (trestní řízení) působilo opravdově, figurantka měla na rukou pouta, přivedla ji skutečná eskorta, jednání doplňovaly komentáře a následná diskuse za účasti soudců, státních zástupců a dalších odborníků. Podařilo se nám zapojit i Ústavní soud a Nejvyšší soud, do Ostravy přijeli JUDr. Jirsa, JUDr. Vojtek a a řada dalších odborníků, kteří vystupovali na přednáškách a v diskusích. Lidé se mohli ptát na to, co je opravdu zajímá.

Do akce se dále aktivně zapojilo město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Policie ČR, městská policie a další složky…
Důležitá byla záštita města a kraje i poskytnutá dotace, bez níž by akce nešla provést. A poděkovat bych chtěl i řadě dalších subjektů, Probační a mediační službě, Vězeňské službě, Dolní oblasti Vítkovic, Ústavu soudního lékařství, Národnímu divadlu Moravskoslezskému, VŠB-TU a obrovské skupině nadšenců z řad soudců, státních zástupců, policistů a dalších. Bez jejich aktivního přístupu a nadšení bychom se neobešli.

Taťána Gregor Brzobohatá poskytla Deníku rozhovor, 4. března 2020 v Ostravě.
Taťána Gregor Brzobohatá: Obyčejný lidský zájem o druhé zmůže více než gesta

Nezapomněli jste ani na seniory, kterým Nadační fond Paragraf věnuje nemalou péči, na své si přišli i milovníci kultury.
Seniorům byla určena přednáška Městské policie Ostrava s tématem Právo na důstojné a bezpečné stáří. Posluchači se dozvěděli nejen o možnostech využití sociálních služeb v Ostravě, ale také další informace spojené s činností ostravské městské policie, byly jim představeny projekty nejen pro osamělé seniory, ale i pro ty, kteří se scházejí v klubech a domovech seniorů. Nechyběly ani informace o důležitých kontaktech, na které se v případě potřeby mohou obrátit. Příznivci zpívajícího právníka Ivo Jahelky zaplnili do posledního místa sál Heligonky, stejně tomu bylo na představení divadelní hry Teror v Divadle J. Myrona, v němž diváci hlasovali o odsouzení či osvobození hlavní postavy.

Bezprostřední kladné ohlasy pro vás byly jistě tou nejlepší odměnou a podpořily rozhodnutí, že Noc práva bude mít pokračování.
Cílem akce bylo popularizovat právo a zvyšovat právní povědomí občanů, což se určitě podařilo. Program byl pro někoho poučný, pro jiného překvapivý a pro dalšího navíc i zábavný. Mnoho diváků si postesklo, že toho nemohli stihnout více, což není reálné, ale podpořilo nás to v tom, že budou následovat i další ročníky. A do budoucna bychom chtěli zapojit i další instituce a subjekty, těší nás, že některé už nyní projevily zájem. Jsme moc rádi, že Noc práva ukázala lidem, že se nemusí práva bát.

Restaurace Forman v Mariánských horách 13. března 2020 zavřela v 20:00. Vláda ČR vyhlásila dne 12. března 2020 stav nouze a rozhodla, že všechny restaurace a hospody budou kvůli koronavirovým opatřením uzavřeny ve 20:00.
Restaurace Forman: Úderem osmé večer zarachotily mříže!