Oproti srpnu loňského roku jde o výrazný pokles. Tehdy činila nezaměstnanost v regionu 5,6 procenta, nyní je o sedm desetin níže. V praxi tak úřad práce v srpnu evidoval o zhruba tisíc uchazečů o zaměstnání méně než před rokem. K 31. srpnu bylo v evidenci 3 658 žen, což je 51,8 procenta z celkového počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání. V porovnání s předcházejícím měsícem se jejich počet zvýšil o 18, naopak počet mužů se snížil o 39. V jarních a letních měsících se pravidelně snižuje podíl evidovaných mužů, zejména v souvislosti se sezónními pracemi.

Ve srovnání s červencem přibyli mezi uchazeči o zaměstnání absolventi a mladiství, což je každoroční trend, naopak mírně klesl počet osob se zdravotním postižením. Úřad práce na konci srpna evidoval celkem 1674 volných pracovních míst s místem výkonu práce v okrese Frýdek-Místek, což je o 163 volných pracovních míst méně než ve stejném období roku 2015 a o 133 méně než v minulém měsíci. Na jednu pracovní pozici tak připadají zhruba čtyři uchazeči. Například v sousední Karviné připadá na jedno místo více než čtrnáct uchazečů, což v republice nemá konkurenci.

Zaměstnavatelé měli v srpnu největší zájem o pracovníky v pohostinství, prodavače, pomocné pracovníky ve výrobě, v těžbě a stavebnictví, montážní dělníky, kováře, ale také nástrojáře nebo obchodní zástupce.