„Hlavně v německy hovořících zemích se naši producenti uplatňují stále méně. Pokles exportu je rapidní. Je proto nutné hledat nové zahraniční trhy, které prosperují a na něž dopady krize výrazně nedopadají,“ uvedl na konferenci Exportní úspěchy podnikatelských subjektů Moravskoslezského kraje a cesty k jejich dosažení Skipala.

Podle něj je proto logické, že firmy se pokusí vrátit na východní trhy. „Zajímavé jsou například Kazachstán, Rusko, Ukrajina a také Polsko. Významnou úlohu v této snaze může sehrát ministerstvo průmyslu a obchodu společně s agenturou Czech Trade,“ upřesnil dále prezident společenství průmyslových podniků.

Za vstřícný krok ze strany státu lze podle něj považovat finanční posílení České exportní banky a Českomoravské rozvojové a záruční banky. Od března tohoto roku totiž mohou podnikatelé čerpat zvýhodněné záruky na provozní úvěry. Tento nástroj jim podle Skipaly napomáhá udržet konkurenceschop­nost.

Generální ředitel agentury Czech Trade Ivan Jukl sdělil, že například v Kazachstánu by se tuzemští podnikatelé mohli prosadit v oblasti potravinářských technologií, s dobývací technikou pro těžký průmysl i s dalšími produkty.

Šéf krajské hospodářské komory Pavel Bartoš upozornil, že při obchodování na východních trzích je důležité, aby mise podnikatelů měly viditelnou podporu státu. Dodal zároveň, že je třeba podpořit zastoupení krajských představitelů na zahraničních misích. Jeho slova potvrdil i Boris Kyselý z České exportní banky. „I průzkumy u klientů ukazují, že pokud je při obchodování na východních trzích viditelná podpora státu, bývají naše firmy v tendrech úspěšnější,“ dodal Kyselý.