Netajíte se tím, že podnikání zejména v tomto rázovitém regionu je tvrdá práce a jedním z hlavních problémů pro podnikatele je „ nejistota". Co tím myslíte?

Situaci regionu silně ovlivňuje kondice OKD. Vzhledem k tomu, že do dnešní doby neznáme strategii dalšího fungování OKD a spekulací od postupného útlumu těžby až po bankrot společnosti se denně podle „zaručených zpráv" objevuje velké množství, přesto podnikatelé nevědí, co bude, kam nasměřovat své aktivity a kde je realizovat.

Je podle vás OKD skutečně stále takový fenomén?

Bezesporu. Všeobecně se ví, že má určité potíže ve svých aktivitách. Ale je to natolik důležitý subjekt, který v regionu ovlivňuje řadu věcí. Proto je i v našem zájmu vycházet s OKD jako s partnerem, ne jako s nepřítelem. Víme, že zásoby uhlí nejsou navždy a všechny zásoby se nedají vytěžit, a proto jednou těžařská společnost OKD nebo jinak se nazývající firma svou činnost ukončí a my, nebo naši následovníci, budeme muset řešit restrukturalizaci tohoto regionu. To je nezvratný fakt. A jak se říká: „Kdo je připraven, ten není překvapen."

To přísloví je v této situaci dosti trefné. Jak si vy představujete tu část „být připraven…"?

V prvé řadě říkám, že je nejvyšší čas začít s restrukturalizací, i když OKD ještě funguje. Musíme především hledat nové investory, kteří vytvoří nová pracovní místa, nastartovat obory lehkého průmyslu, nastartovat zemědělskou výrobu prostě zpestřit nabídku aktivit.

Jakých?

Dlouho říkám, že do tohoto regionu musíme dostat také nové investory z Česka. Úspěšné české firmy, které zde budou zřizovat své dceřiné společnosti, a my jim poskytneme takové podnikatelské pobídky jako zahraničním investorům, lepší by bylo i vyšší.

Proč akcentujete české firmy?

Důvodů je mnoho, ale ty hlavní vidím v tom, že budou podnikat ve vlastní zemi, budou tu odevzdávat daně, budou praktikovat naše podnikatelské postupy, a navíc si ochráníme své podnikatelské prostředí.

Co tedy navrhujete konkrétně?

V regionu jednoznačně podporujme budování průmyslových zón, zlepšení infrastruktury, udržení vzdělanosti a bezpečnost.

Co pro to podnikáte?

Jak jsem v úvodu řekl, nemocné srdce to se nevyléčí samo. Zde je třeba i doktory, těmi by měly být i státní instituce. Chci věřit, že nepůjde jen o politické předvolební sliby, kdy jsme se z billboardů dočítali, jak se politici budou o tento region zasazovat v Praze. Chceme si vyzkoušet, jak je to v praxi realizováno, a proto jsme požádali poslance a senátory o společné setkání k této problematice. To se uskuteční v úterý 11. března ve 13 hodin v Petrovicích u Karviné na Hotelu Dakol. Účast přislíbil i zmocněnec vlády pro Moravskoslezský kraj Jiří Cienciala a také primátoři a starostové obcí a měst regionu.