Podomní prodej je ve městě už delší dobu zakázán, někteří obchodníci však stále tvrdí, že o vyhlášce neví nebo ji ignorují. Manažerka prevence kriminality Lenka Biolková říká, že městská policie řeší v průměru pět případů do měsíce. „Občanům doporučuji, aby tyto prodejce v žádném případě vůbec nepouštěli do svých bytů. Pokud se v domě přesto objeví, měli by to co možná nejrychleji oznámit na policii," zdůraznila Lenka Biolková.

Proti podomnímu prodeji se lze bránit i v Třinci. Potvrdila to mluvčí městského úřadu Šárka Szlaurová. „Podomní prodejci, zvláště pak zprostředkovatelé nabízející změnu dodavatele plynu a elektřiny, před vánočními svátky opět zvyšují svou aktivitu. Zaznamenali jsme řadu případů i v našem městě i přesto, že je v Třinci od května podomní prodej zakázán. Chceme proto opět připomenout, že lidé mají možnost se proti nekalým praktikám podomních prodejců bránit a v případě nechtěného obtěžování u domovních dveří se mohou obrátit na městskou policii a volat číslo 156. Za porušení nařízení města hrozí prodejci pokuta," upozornila Šárka Szlaurová.

Zopakovala, že novelizovaný tržní řád doplněný o zákaz podomního a pochůzkového prodeje na celém území města platí od 1. května letošního roku. Zákaz pochůzkového prodeje se nevztahuje na akce spojené s výtěžkem na charitativní činnost, čili legální veřejné sbírky.

„Podomním prodejem se rozumí nabídka a prodej zboží nebo poskytování služeb formou obchůzky mimo veřejně přístupná místa, zejména obcházením jednotlivých bytů, rodinných domů, obytných budov a podobně bez předchozí objednávky," shrnula mluvčí městského úřadu.