Je majitelem tří známých italských restaurací Pizza Coloseum, plzeňské tankovny Viktorka v Porubě a jednoho menšího gastro podniku v Avion Shopping Parku. Vše musel po vypuknutí epidemie na bezmála čtvrt roku zavřít. Když pak stát přislíbil pomoc živnostníkům, radoval se, že dopad pandemie nebude tak strašný. Jenže se přepočítal.

Lukáš ChlebovskýZdroj: Archiv„Ještě tentýž den, kdy byl vyhlášen program Covid I, jsem ve firmě zadal příkaz, aby na tom lidé z finančního oddělení začali dělat. Pracovali padesát hodin, téměř beze spánku, protože vyplnit žádost je neskutečně složité. Jen díky včasné reakci jsme žádosti včetně všech příloh odeslali dvě hodiny před tím, než se naplnil limit a program uzavřeli,“ popisuje "administrativní peklo" Lukáš Chlebovský (na snímku) s tím, že kdyby zaujali laxní přístup, nebo si něco nechali procházet hlavou, o peníze by zažádat nemohli.

TÝDNY PÁTRAL PROČ

V konečném důsledku to ale bylo stejně jedno, protože asi měsíc po odeslání žádosti mu přišlo zamítavé stanovisko.

„Dostali jsme strohou odpověď, že důvodem zamítnutí jsou nesplněná kritéria. Navíc šlo o univerzální odpověď, takže jsem ani nevěděl, kolika z pěti firem, na které jsem pomoc žádal, se to týká. Tři týdny jsem proto pátral, v čem byl problém. A teprve tento týden nám z Českomoravské záruční a rozvojové banky, která úvěr s podílem státu zprostředkovává, přišlo upřesnění,“ popisuje amatérský přístup ostravský podnikatel v gastronomii.

A co se v zamítavém stanovisku Lukáš Chlebovský dozvěděl? Kromě toho, že žádost byla přezkoumána a znovu zamítnuta, tak také to, že je to z důvodu „nesplnění ekonomických kritérií stanovených vnitřními předpisy banky“ s dodatkem o záporném kapitálu. A to jej rozlítilo.

TO JE PŘECI JASNÉ

A Deníku vysvětlil proč… „Začátek každé firmy je několik let přeci vždy záporný, výdaje převažují nad zisky, a pokud je firma nová, tak má téměř vždy záporný kapitál. Covid I tedy nebyl určen pro žádné začínající podnikatele. Žádná začínající firma si na tento program nemůže sáhnout. Avšak záporný kapitál přeci automaticky neznamená neschopnost splácet úvěr. Doslova mě vytáčí, že tato kritéria předem nikde nezveřejnili a zbytečně firmy i své zaměstnance nutí marnit čas a peníze,“ popisuje Chlebovský, který totéž napsal i bance.

O podporu z programu Covid II už ani nežádal. „To je jen přetvářka. Jde o běžnou komerční půjčku, kde je příspěvek státu tak minimální, že by se to ani nevyplatilo. Navíc ani v tomto programu není jisté, zda podnikatelé u bank uspějí, protože podle interních pravidel půjčku nemusí získat, když nemají žádný obrat,“ říká podnikatel, který narazil také „doma“ v Ostravě.

Jednu ze svých restaurací má v obchodním centru Forum Nová Karolina, které se i přes bezmála čtvrtletní zavření podniků rozhodlo neodpouštět nájem.

„To je vážně nepochopitelný přístup,“ soudí Chlebovský a staví to do kontrastu s okamžitým postojem dalšího velkého obchodního centra vě městě Avion Shopping Parku. Tam má sice nejmenší gastro podnik, ale alespoň tam mu byl, stejně jako všem ostatním nájemcům, odpuštěn nájem za celou dobu, kdy je podnik uzavřen.

LŽE RADNICE DO KAPSY?

A slova opovržení má i pro radní Moravské Ostravy a Přívozu, kde podle něj učiněný krok (viz vysvětlivku u ankety) bylo jen prázdné gesto.

„Na jedné straně si stěžují, že potřebují oživit centrum města, kde je málo živnostníků nebo tam žádní nejsou, a na druhé je v takové situaci nepodpoří. Peníze z kauce, to je vlastně lhaní si do kapsy, to jsou pořád peníze, které patří nám a slouží pouze jako záruka. Když už se letos nebudou pořádat festivaly a jiné slavnosti, které podporují, mohli by z těchto peněz přeci alespoň částečně podpořit živnostníky,“ uvedl Chlebovský, který nyní bude muset vymyslet strategii, jak své podniky udržet v chodu svépomocí.

„Dnes si holt podnikatelé musí poradit sami. Nikdo jim nepomůže, a když ano, tak jen naoko. Když už nepomohl stát, čekal bych aspoň pomoc od radnice,“ říká smutně Lukáš Chlebovský, který jen do rekonstrukce provozovny na Masarykově náměstí vložil 17 milionů korun.

ANKETA K TÉMATU:

*Moravská Ostrava a Přívoz na rozdíl od některých jiných radnic či obchodních center dosud neodpustila nájem živnostníkům, ti ale mohli zažádat o finanční prostředky ze složené kauce. Zkritizovali to mnozí podnikatelé i starostové okolních městských obvodů. Deník se ptal na osobní názory jednotlivých členů a zástupců politických stran koalice a opozice.

Jaký je váš osobní pohled na postoj radnice Moravské Ostravy a Přívozu vůči živnostníkům?*

Zuzana Ožanová, starostka (ANO):

Zuzana Ožanová, starostka (ANO)Zdroj: Archiv

Můj osobní pohled je, že Vámi uváděné informace jsou zavádějící. Vnucujete svým čtenářům představu, že nedojde k žádnému odpouštění či snižování nájmů. Prosím neuvádějte tyto dezinformace. Rada městského obvodu bude projednávat všechny žádosti o snížení nebo odpuštění nájmu. Individuální přístup bude zohledňovat např. délku uzavření provozovny či druh činnosti. Nájmy se neplatí jen za obchody, ale také za kanceláře, v nichž mohla být za určitých možností činnost zachována. Ještě před tímto krokem jsme přistoupili k odkladu nájmů a umožňujeme snížení kaucí, přičemž jak s penězi nájemce naloží je zcela na něm.

David Witosz, místostarosta (Piráti):

David Witosz, místostarosta (Piráti)Zdroj: Archiv

Nelze srovnávat nebytový fond v centru města a jiných obvodech. Máme z něj logicky nesrovnatelně největší příjem, asi 3,5 milionu korun měsíčně. A rozpočet radnice je na tom z velké části závislý. Samozřejmě budeme odpouštět, budeme dávat slevy, ale nesmíme slibovat něco, na co nebudeme mít peníze. Kauce byla jedna z mála možností, jak zatím uvolnit nějakou částku, aby podnikatelé získali peníze. Nyní musíme přijít s něčím dalším. Oproti minulosti jsme ale reagovali pružně.

Valentina Vaňková, místostarostka (ODS):

Valentina Vaňková, místostarostka (ODS)Zdroj: Archiv

S rozhodnutím rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz o vracení části složených kaucí samozřejmě souhlasím. Spolu s ostatními koaličními partnery jsme hledali cestu, jak co nejrychleji dostat peníze k živnostníkům, kteří nemohli vykonávat svoji činnost v našich prostorách, které si pronajali. Tato cesta se jevila jako optimální, a proto jsme ji na radě odsouhlasili. Co se týká slev z nájmů, to jsme zatím nerozhodli, ale rada bude o každé žádosti jednat samostatně.

Vít Macháček, opoziční zastupitel (KSČM):

Vít Macháček, opoziční zastupitel (KSČM)Zdroj: Archiv

Za KSČM musím říci, že na kritiku práce radnice je brzy. Nacházíme se uprostřed boje s Covid-19. Odpovědnost je na vedení radnice. V celé republice vidíme tři opakující se scénáře. Vedení samosprávy je schované, nebo dělá málo za účasti fotografů, nebo pracuje nezištně pro lidi, jak má. Rozsah zatím přijatých opatření naší radnice nebo velikost sebeprezentace např. Pirátů na svých stránkách už něco naznačuje. Hodnocení na konec provedou občané a samozřejmě i KSČM jako nekompromisní, ale konstruktivní opozice.

Petra Bernfeldová, opoziční zastupitelka (Ostravak):

Petra Bernfeldová, opoziční zastupitelka (Ostravak)Zdroj: Archiv

Postoj radnice kvituju, je to určitě alespoň nějaká pomoc a co jsem mluvila zase já s některými živnostníky, tak jim to pomůže. Pro městský obvod to nebude představovat riziko, protože se kauce využívaly – většinou z důvodu neplacení nájmů či soudním sporům – jen minimálně. A co vím, tak radnice bude ještě o případných úlevách z nájmu časem dále jednat. Z nájmů nebytových prostor plyne opravdu vysoký příjem, ale k dílčím slevám se přikláním. Živnostníci přece jen činnost provozovat nemohli.