Uzavřel proto s pojišťovnou smlouvu, vložil na její účet své peníze a těšil se, že si po pěti letech vybere nejen svůj původní vklad, ale navíc kolem šedesáti tisíc korun úroků a k tomu ještě nějaký podíl z oněch slibovaných výnosů. Jaké bylo jeho překvapení, když se letos zajímal, kolikže peněz na účtu vlastně má, a pojišťovna mu sdělila, že úrok za pět let činí pouze něco přes dvacet tisíc korun, což neodpovídá slibovaným 4,5 procentům ročně, ale jen zhruba 1,8 procentu. Co se týká podílu na výnosech, ty prý žádné nebyly. „Cítím se být poškozen, protože v případě, že by Česká pojišťovna uvedla, že můj vklad zhodnotí pouze o 1,8 procenta ročně, své peníze bych vložil do něčeho jiného,“ zlobil se Václav Bouchner z Frýdku-Místku. „Navíc silně pochybuji, že Česká pojišťovna neměla žádné výnosy,“ kroutil hlavou klient. „Rok 2005 znovu potvrdil vysokou ziskovost České pojišťovny. Zisk po zdanění ve výši 4,6 miliardy ji opět řadí mezi nejvíce ziskové společnosti v republice,“ praví se například v předposlední výroční zprávě České pojišťovny. „Ředitel frýdecko-místecké pobočky pojišťovny mi začátkem dubna přislíbil nějakou neurčitou kompenzaci,“ dodal Václav Bouchner. „S panem Bouchnerem jsme v kontaktu, ale jednání jsme přesunuli až na tento pátek. Prozatím tento případ není uzavřený, proto bych se k němu nerad vyjadřoval. V celé věci je několik bodů, které nesouhlasí a které musíme upřesnit. Například prošetřujeme, kdo vůbec podobný inzerát do novin podal, jestli použil naši značku a logo České pojišťovny oprávněně a podobně. Nevím, jak naše jednání dopadnou a nechci nic předjímat. K tomuto případu se vyjádřím až po pátečním jednání,“ slíbil ředitel frýdecko-místecké agentury České pojišťovny Petr Ondryáš. „Pokud před ukončením jednání vyjde článek, který by pojišťovnu poškozoval, při případném soudním projednávání se to samozřejmě obrátí v neprospěch klienta,“ pohrozil. Pokud se klient cítí být poškozen, není ale tak úplně bezbranný. „Může se obrátit buď na Kancelář pojistitelů, případně i na ministerstvo financí a pokud by šlo o klamavou reklamu, byl by to typický případ pro Úřad pro hospodářskou soutěž,“ upozornil Ivan Vojtek z Centra ochrany spotřebitele v Třebíči. Je také samozřejmě možné se obrátit i na soud. „Je ale bezpodmínečně nutné shromáždit všechny důkazy, v tomto případě si předně nechat pojišťovnou písemně zdůvodnit, proč změnila podmínky smlouvy, potom mít v ruce onen inzerát a podepsanou smlouvu, kterou doporučuji znovu podrobně prostudovat,“ poradil Ivan Vojtek. Dodal, že právě ve smlouvě někdy bývá zakopaný pes. „Setkal jsem se například se smlouvou jiné finanční společnosti, která celá měla 750 řádků a pouhých deset z toho bylo ve prospěch spotřebitele,“ podotkl Vojtek.