„V posledních týdnech pozoruji markantní nárůst zájmu o mou službu. Ten největší frmol začíná v polovině září a trvá až do konce listopadu," zhodnotil kominík Jiří Morávek z Komorní Lhotky. Kvůli návalu zájemců si podle něj lidé obvykle musí na kontrolu komínů počkat dva až tři týdny.

Mnozí lidé však na odbornou prohlídku nedbají, přestože tím riskují vznik požáru. „Je to hodně individuální, osobně mám velkou část trvalých zákazníků, kteří si nechávají komíny zkontrolovat pravidelně každý rok," řekl Jiří Morávek.

Kontroly provádí i lidé bez kvalifikace

Jednu povinnou kontrolu ročně by měla provádět odborná kominická firma, která o výsledku vystaví řádný doklad s razítkem a podpisem. Tomu, kdo dokument od kominíka nebude mít a vyhoří kvůli špatnému komínu, hrozí až pětadvacetitisícová pokuta a odpovědnost za škody přechází na něj.

Do řady oblastí však přijíždějí takzvané nájezdové firmy, které kontrolují komíny a jiné spotřebiče většinou rychle a nedostatečně. „Majitel živnostenského listu na kominickou živnost najímá několik osob bez oprávnění ke kominické činnosti a bez nezbytných odborných znalostí," upozornil prezident Společenstva kominíků České republiky Emil Morávek.

Tito lidé pak nabízejí nezasvěceným spotřebitelům kominické služby. „Provádějí je ovšem často neodborně, amatérsky a bez znalosti technologických předpisů, což ve svém důsledku může znamenat riziko jak pro zdraví, tak pro majetek lidí," dodal Emil Morávek.

Na činnost nekvalifikovaných kominíků si stěžuje i majitel firmy Komíny krby Luboš Czyž. „Chybí jim odborná způsobilost, ale protože bývají levnější, často si je lidi najmou," poznamenal Luboš Czyž. Přesto i on pociťuje s blížící se topnou sezonou větší poptávku „Zájem je o pár procent vyšší než obvykle, většinou ale stíháme dorazit za lidmi do týdne."