K poslednímu září úřad evidoval na Frýdecko-Místecku 7039 uchazečů o zaměstnání, což je o 24 méně než na konci srpna. Meziročně se počet uchazečů snížil o více než tisíc. Podíl nezaměstnaných osob se během jednoho měsíce nezměnil a v okrese dosahuje hodnoty 4,9 procenta. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání bylo 6955 takzvaně dosažitelných. Jde o uchazeče, kteří podle ÚP mohli okamžitě nastoupit do zaměstnání. K 30. září úřad evidoval 3618 žen, což je 51,4 procenta z celkového počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání. „V porovnání s předcházejícím měsícem se jejich počet snížil o 40. Počet mužů se zvýšil o 16. V jarních a letních měsících se pravidelně podíl evidovaných mužů snižuje, v podzimních a zimních měsících naopak zvyšuje, zejména v souvislosti se sezonními pracemi,“ konstatoval ÚP.

V porovnání se srpnem se počet absolventů a mladistvých zvýšil o 101 a na konci září ÚP evidoval v této skupině 491 osob. Počet osob se zdravotním postižením se v září nepatrně zvýšil na 1329. „V průběhu září požádalo o zprostředkování zaměstnání 1236 nových uchazečů, to je přibližně o 30 procent více než v minulém měsíci,“ informoval úřad práce. Ukončení evidence a vyřazení se týkalo 1260 uchazečů, přičemž 810 z nich nastoupilo do zaměstnání.

„Z hlediska pracovních příležitostí evidoval úřad práce k 30. září celkem 1728 volných pracovních míst s místem výkonu práce v okrese Frýdek-Místek, což je o 85 volných pracovních míst méně než ve stejném období roku 2015 a o 54 více než v minulém měsíci. Na jedno volné pracovní místo připadali zhruba čtyři uchazeči o zaměstnání,“ sdělil úřad práce.