„Zimní odstávka provozu proběhla podle připravovaného harmonogramu ve spolupráci s externími firmami, pilnice a hoblárna byly zastaveny na dobu čtyř týdnů v prosinci a lednu za účelem revizí a kontrol linek a strojů,“ řekla mluvčí společnosti Barbora Lysá. Přes 500 položek se stovkami úkonů čítá seznam připravený pro kontrolu jednotlivých částí na pile.

„Důkladná preventivní údržba probíhá samozřejmě po celý rok, ale v průběhu odstávky se provádějí opravy, které nelze uskutečnit za každodenního provozu. Mimo jiné, jde například o kontroly bezpečnostních okruhů, zámků, závor a elektrozařízení, například motorů, čidel, nebo senzorů. Revize v zimě jsou sice velmi intenzivní, ale většina oprav je přesto směřována především na letní období,“ vysvětlila Lysá.

V zimním období jsou totiž stroje mnohem více namáhány, jelikož dovezené dřevo je namrzlé, je na něm sníh, hlína a nečistoty, což představuje nápor na odkorňovací linku (zde se kulatina zbavuje kůry), nože se rychleji tupí. Rovněž při pořezu kulatiny na pilnici jsou frézovací a řezací nástroje vlivem zmrzlého dřeva více zatíženy. Technologicky je tomu pila samozřejmě uzpůsobena, nože a pilové kotouče se po určité době opotřebení mění, ale je to dosti nákladná záležitost.

„Další problém je samozřejmě mráz, proto bylo během odstávky instalováno nové topné těleso s termostatem do olejových nádrží na odkorňovací lince, což usnadňuje její start. Proběhla rovněž rekonstrukce topných kabelů, které ohřívají rozvody požární vody. Bezpečnost na pile je z tohoto hlediska jednou z priorit společnosti,“ prozradila Lysá. V každodenním provozu, kdy se teploty dlouhodobě drží pod bodem mrazu, je pak rozdíl oproti letnímu období, který je pracovníkům ve výrobních typech závodů dobře znám a to, že se linky musejí spouštět nejprve alespoň na půl hodiny naprázdno, aby se stroje a hydraulická zařízení rozehřály na provozní teplotu.

Pozornost byla věnována také údržbě rentgenového zařízení na detekci kovů v kulatině. „Při přejímání dovezené kulatiny je dřevo důkladně kontrolováno nezávislou společností a měřeno. Paprsky rentgenu zjistí, pokud jsou ve dřevě přítomny projektily, hřebíky, či různé kovové úlomky, dále je kulatina po odkornění přeměřena. Přístroje byly pročištěny a promazány, všechny tyto kontroly přispívají k udržení vysoké kvality produktů společnosti,“ řekla Lysá. V zimním období je průměrná denní produkce pořezu kulatiny 3 200 plm (metrů krychlových), od dubna je však v plánu pořezat denně 3 400 plm, provoz pily bude tedy plně vytížen.