„Musím vyzdvihnout zejména práci krizového štábu nemocnice, který zpracovával a vydával postupy a zaváděl opatření nutná ke zvládnutí epidemiologické situace v jejich počátcích. Bez jejich obětavé práce a rychlého rozhodování bychom nástup pandemie zvládali jen těžko. Tímto bych chtěl znovu poděkovat vedení nemocnice a pomyslně jim tuto medaili předat. Naše nemocnice se tak zařadila mezi stovku oceněných a já jsem tomu moc rád,“ nechal se slyšet Tomáš Stejskal.

V našem kraji byli i další ocenění, mezi nimi například vývojář 3D tiskáren Josef Průša, který za tutéž nemocnici poskytl zdarma nemalý počet ochranných štítů.

Medaile "Děkujeme" byla společným projektem Českého červeného kříže a České mincovny. Určena byla dobrovolníkům, zaměstnancům sociálních a humanitárních služeb a také zdravotníkům, hasičům nebo policistům a dalším lidem, kteří se obětavě a nad rámec svých pracovních či služebních povinností zapojili na jaře letošního roku do "boje" s novou nákazou Covid-19.