Poptávka po řidičích je vyvolána především odchody řidičů do důchodu a vyššími nároky na dopravní obslužnost, například v nových průmyslových zónách. Connex Morava ve spolupráci s úřady práce nabízí rekvalifikační kurzy. V případě, že je uchazeči o práci využijí, mají hrazeny náklady na rekvalifikaci i povinné lékařské prohlídky a vyšetření.

Nezaměstnaní se mohou také obrátit o pomoc při hledání práce na společnost RPIC, kde jim poradí a poskytnou informace. RPIC realizuje spolu s Connexem Morava projekt Najdi si práci za využití prostředků Evropského sociálního fondu. Ostatním zájemcům, kteří jsou držiteli řidičských oprávnění skupiny C a B, hradí Connex Morava náklady na rozšíření o skupinu D, nutnou pro řízení autobusů.

Volná místa za volantem ale nejsou určena jen mužům, ale mohou se o ně ucházet také ženy, jak dokazují úspěšné příklady uchazeček o práci i v našem kraji.