Jejich revitalizace není a ani nebude jednoduchá. Výsledky se navíc dostaví až za dlouhou dobu. Staré a nevyužívané průmyslové areály, takzvané brownfieldy, představují nevyužitý potenciál. Znamenají ovšem i vysoké ekonomické riziko. Jejich oživení bez spolupráce s obcemi či Evropskou unií je nemyslitelné,“ uvedl generální ředitel RPG Real Estate Petr Skrla. I přesto se podle něj společnost snaží tato území začlenit zpět do organismu krajiny. „Naše rozvojové plány jsou konzultovány s představiteli kraje, dotčených měst a obcí. S Havířovem například spolupracujeme při obnově areálu bývalého dolu Dukla. Hledáme možnosti, jak tento areál do budoucna využít,“ doplnil Petr Handl, ředitel vnějších vztahů RPG Real Estate.

Podle něj patří odstraňování ekologických zátěží, využití brownfieldů, problematika zaměstnanosti i projekty týkající se vzdělávání a rekvalifikací mezi hlavní témata regionálních seminářů Ano pro Evropu.

Nedávno se jeden z nich uskutečnil v aule Ostravské univerzity Evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimír Špidla v diskusi uvedl, že množství talentovaných mladých lidí na Ostravsku a v Praze je srovnatelné, ocenil i znatelný pokles nezaměstnanosti v kraji.