Společnost, která v České republice podniká od roku 1991, patří do nadnárodní skupiny Veolia Environnement. V současnosti zaměstnává v ČR 2,7 tisícovky lidí. Generálního ředitele, kterým je Francouz Laurent Barrieux, jsme se zeptali nejen na současnost firmy, ale i na její plány do budoucna a také na to, jak si zvykl na život v ČR.

Ostrava není jediným městem, kde vaše společnost dodává teplo do domácností. Působíte i v jiných krajích republiky?

Skupina Dalkia je jedním z největších výrobců a dodavatelů tepla v České republice a také nezávislým výrobcem elektrické energie. Působíme v patnácti městech severní a střední Moravy, severních Čech a v Praze. Naší strategií je uzavírání dlouhodobých partnerství s městy v regionech, ve kterých působíme. Příkladem může být společný podnik Dalkie ČR a statutárního města Olomouc, který na základě nájemní smlouvy zajišťuje distribuci tepla a provozování lokálních kotelen ve městě. V Ostravě máme na starosti výrobu i distribuci tepla. Při převzetí městské společnosti Zásobování teplem Ostrava (ZTO) jsme se zavázali, že nárůst ceny tepla bude vždy nižší než inflace v daném roce.

Mezi vaše zákazníky patří nejen domácnosti…

Zajišťujeme tepelnou pohodu pro zhruba 280 zákazníků z oblasti potravinářského, chemického, strojírenského nebo textilního průmyslu. Jako příklad mohu zmínit hotel Hilton v Praze, pro který zabezpečujeme už od roku 1991 komplexní provoz. Zajišťujeme obsluhu a údržbu na systému vytápění, chlazení a ventilaci, elektro – silno- i slaboproud, požární zabezpečení, výtahy a eskalátory, zdravotechniku, odvoz odpadků, úklidové služby i úpravu zeleně. Dalším našim klientem je například Shopping Park firmy IKEA v Ostravě. Ten se stal také prvním zákazníkem, kterému Dalkia ČR dodává vedle tepla i chlad. Ten je vyráběn moderní a ekologickou absorpční metodou. Unikátní zdroj a síť chladu chystáme také pro klimatizování zóny Karolina v Ostravě.

Zdravotnickým zařízením pak nabízíme zajištění dodávek tepla a energií podle jejich skutečných potřeb. Provozujeme tepelná a klimatizační zařízení pro zajištění tepelné pohody pacientů a personálu i elektrická zařízení a zařízení na výrobu a rozvod páry, chladu a vakua pro lékařské potřeby. Tím zabezpečujeme dodávky pro životně nezbytné úseky, jako jsou operační sály, zařízení poskytující péči o novorozence a další. Významné jsou také naše služby v oblasti prevence hygienických rizik, spjatých například s bakterií legionella. K jejich množení totiž dochází zejména v okruzích teplé užitkové vody a v klimatizačních systémech.

Právě firmy, které podnikají ve vašem oboru, bývají přísně kontrolovány v oblasti ochrany životního prostředí?

Ochranu a prevenci znečištění životního prostředí, stejně jako bezpečnost a ochranu zdraví našich zaměstnanců považujeme za prioritní věc. Dalkia upřednostňuje výrobu tepla a elektřiny v kogeneraci, což znamená, že se obě komodity vyrábějí současně a spalované uhlí je využito s mnohem vyšší účinností, než je tomu u klasických elektráren. Do ekologizace svých zdrojů jsme investovali značné finanční prostředky. Výrobní zařízení využívají především nízkosirnaté černé uhlí z karvinských dolů. Významnou aktivitou, kterou naše firma v rámci legislativních možností využívá, je spalování biomasy například v Krnově a Olomouci. Při spalování biomasy totiž dochází k výraznému snižování produkce oxidu siřičitého a oxidu uhličitého.

V minulých letech uskutečnila Dalkia posilovala svou pozici na tuzemském trhu. Budete ve svém obchodním rozvoji pokračovat i v dalších letech? Můžete přiblížit něco z vašich strategických plá­nů?

V probíhajícím roce jsme nastartovali vnitřní podnikový projekt, který jsme nazvali Dalkia Dynamic společně. Stanovili jsme si pět hlavních pilířů: lidské zdroje, organizaci, obchodní rozvoj, výroby, finance a komunikaci. Naším cílem je v příštích pěti letech zvyšovat každoročně obrat skupiny o patnáct procent. V příštích pěti letech chceme také přijmout v ČR více než tisíc nových zaměstnanců. Právě v těchto dnech mohu uvést i naší novou akvizici. Koupili jsme společnost Vytápění Mariánské Lázně. Z tohoto lázeňského města chceme začít budovat naši novou divizi v západních Čechách.

V České republice pobýváte už více než dva roky. Jaký máte z naší země dojem. Můžete prozradit, jak trávíte svůj volný čas?

Pracovní týden trávím částečně mezi Prahou a Ostravou. Určitě nepřeháním, když řeknu, že jsem ze zdejšího prostředí nadšený. Obdivuji vaši kulturu, jako člověk z oblasti energetiky ale musím ocenit i úroveň českého průmyslu. Mezi mé koníčky patří běh, jsem vyznavačem dlouhých tratí, pravidelně běhám maratony. Při pobytu v České republice jsem propadl také kouzlu golfu. (lap)