"Páteční nařízení nás velmi zaskočilo. Není v našich silách obvolat všechny klienty, aby přijeli s testem. A není nám jasné, jak by si klienti měli test v tak krátké době zajistit, když se na samotné testování čeká dny a v některých případech i týdny, a další prodleva nastává, než jsou oznámeny výsledky. Máme naplánován příjem dvou set klientů," uvedla v pátek v reakci na prohlášení hygieniků mluvčí Sanatoria Klimkovice Ivana Gračková.

Testování

V zařízení testování dosud neprováděli, proto obratem začali kontaktovat akreditované laboratoře, zda by někde měli volnou kapacitu, aby od začátku týdne mohli testovat přijímané klienty přímo na místě. Případně aby zaškolili pro odběr vzorků zdravotníky sanatorií. 

"Vládní opatření, které v březnu zakázalo přijímání nových klientů do lázní a od 9. dubna naše zařízení v podstatě na měsíc uzavřelo, způsobilo klimkovickým sanatoriím ztrátu zhruba 45 milionů korun. Další ztráty už by vážně ohrožovaly existenci klimkovických lázní. Považujeme přinejmenším za nedomyšlené informovat o takto závažném opatření hodinu před jeho ostrým spuštěním," komentovala dále rozhodnutí hygieniků Ivana Gračková.

V neděli již měla pozitivnější zprávy. V pondělí i v úterý ráno bude v lázních u příjmu nových klientů odběrový tým EUC kliniky Ostrava.

"Vyšetření bude provádět akreditovaná CGB laboratoř z Ostravy, se kterou jsme během víkendu uzavřeli dohodu. Odběrový tým zároveň proškolí během těchto dvou dní v odběrech vzorků naše zdravotníky, aby následně mohli provádět odběry ve vlastní režii," řekla Gračková.

Nástup klientů

Klienti, kteří mají nástup v příštím týdnu, tedy nemusí mít obavy přijet ani v případě, že nebudou mít k dispozici potvrzení o negativním testu na covid-19, jak vyžaduje nové nařízení KHS Ostrava.

"Sanatoria Klimkovice udělají při plném zajištění všech hygienických opatření maximum proto, aby negativní dopady těchto opatření naši klienti pocítili co nejméně," řekla dále mluvčí.

V týdnu od 20. do 24. července mají Sanatoria Klimkovice v plánu přijmout 200 nových klientů (jde o vyšší počet, než je obvyklý průměr, protože v předchozím týdnu byl krátkodobě pozastaven příjem klientů na dětské oddělení).

Běžný příjem se v průměru pohybuje kolem 30 klientů denně. 

"Klimkovickým lázním jsme během víkendu nabídli své služby, protože vnímáme těžkou situaci, ve které se ocitly. Výsledky testů budeme schopni dodat vždy do 24 hodin. První dva dny budeme provádět i odběry vzorků a zároveň zaškolíme zdravotníky sanatorií a tom, jak provádět, a dodáme odběrový materiál,“ uvedl Petr Srnec, obchodní manažer skupiny EUC, do které spadá CGB laboratoř.

"Sanatoria Klimkovice nebudou ekonomicky schopna zvládnout hradit dlouhodobě testy pro své klienty, protože by to znamenalo navíc náklady ve výši 60 tisíc denně. Po výpadku tržeb ve výši zhruba 45 milionů za dobu nuceného omezení provozu a poté uzavření lázní z důvodů nařízení vlády by byly tyto náklady pro lázně neúnosné. Obáváme se ale, že přenesení této povinnosti na klienty bude opět znamenat postupné vylidnění lázní v Moravskoslezském kraji. Vláda několikrát deklarovala svůj zájem pomoci lázním, proto věříme, že v tomto směru urychleně přijme nějaká opatření," doplnila závěrem Gračková.