V těchto dnech je tomu totiž přesně rok, co se ujal vedení této realitní skupiny. Navíc právě skončila pětiletá lhůta, během které musela RPG RE dodržovat státem dané podmínky při správě svěřeného majetku. „Na právech našich nájemníků se ani po prvním květnu vůbec nic nezmění. A pokud je někdo straší opakem, tak jim lže,“ konstatoval na úvod rozhovoru Tony Aksich.

Změnily se nějak za rok vašeho zdejšího působení plány či záměry s rozsáhlým, ale stále zanedbaným bytovým fondem?

Při svém nástupu do funkce jsem si jako cíl stanovil vytvoření kvalitní organizace zaměřené na nájemníky. Podle mého názoru může být nájemní byt místem, kde člověk prožije celý život, kde lidé začínají jako mladá rodina či kam se uchýlí na důchod. Ovšem aby byl člověk v pronajatém bytě šťastný, musí být takový byt v dobrém stavu, v pěkném domě a v pěkném prostředí. Dosáhnout tohoto stavu však není vůbec jednoduché.

A jste přesvědčen, že děláte pro své nájemníky maximum?

Je to pět let, co dnešní vlastníci koupili společnost OKD, a budou to téměř tři roky, kdy se o bytový fond začala starat společnost RPG. Že jde o majetek, který je – nikoli naší vinou, ale historicky – velmi zanedbaný, to je věc dobře známá. Méně známý už je možná fakt, že za posledních pět let bylo do oprav našich domů a bytů vloženo téměř 2,7 miliardy korun, což znamená v průměru šedesát tisíc korun na jeden byt.

To je možná více než kdy předtím, ale mnozí nájemníci jsou přesto stále nespokojeni…

Já myslím, že každému je jasné, že se nedá opravit všechno a všude najednou. Přesto za už zmíněné peníze byly vyměněny tisíce oken, zatepleny a opraveny mnohé fasády, nataženy kilometry nových elektrických a plynových rozvodů i vodovodních či odpadních potrubí. Dále byly opraveny nebo vyměněny stovky střech a výtahů, osazeny stovky nových vchodových dveří, domovních zvonků a poštovních schránek. Ale také byly zdemolovány desítky objektů, jejichž další provoz již nebyl s ohledem na jejich stav možný.

Někteří nájemníci ale i tak tvrdí, že se ve vašich domech nedá slušně bydlet a že oni sami by se o ně starali lépe. Proto se vás snaží přimět k tomu, abyste jim byty prodali. Dokonce se kvůli tomu v Ostravě nedávno demonstrovalo.

Samozřejmě respektujeme právo našich nájemníků vyjádřit tímto způsobem svůj názor. Na druhé straně jsem se z médií dočetl, že se demonstrace zúčastnilo zhruba čtyři sta lidí. Vezmeme-li v úvahu, že vlastníme zhruba čtyřiačtyřicet tisíc bytů, ve kterých žije přes sto tisíc nájemníků, tak to dává dobrý obrázek o tom, kolik lidí je ještě ochotno nechat se manipulovat sdružením BytyOKD. Už mnohokrát jsme zdůraznili, že naším dlouhodobým zájmem je poskytovat byty těm, kdo mají zájem o nájemní bydlení, a žádná forma nátlaku na tom nic nezmění. Naše byty prostě a jednoduše nejsou v současné době na prodej.

Expert ČSSD na bytovou problematiku Ivan Přikryl však na demonstraci prohlásil, že zaslal vedení společnosti RPG návrh projektu, který počítá s odprodejem bytů nájemníkům za privatizační cenu okolo čtyřiceti tisíc za byt. A že RPG tento jeho návrh nezamítla a bude o něm dále jednat. Je to pravda?

K výrokům pana Přikryla mohu říct jen to, že se jednalo o typické předvolební proklamace, které naše nájemníky zbytečně matou a vzbuzují v nich plané naděje. Nikdy jsme ani náznakem nepřipustili, že bychom chtěli pod nátlakem přistoupit k nějakému plošnému rozprodeji našeho bytového fondu, navíc za zcela netržních podmínek. A pokud pan Přikryl tvrdí, že právě toto je něco, o čem jsme jednali a s čím jsme snad souhlasili, pak musím konstatovat, že má bohužel zcela mylné informace.

Znamená to tedy, že jste s žádnými politiky na toto téma prozatím nejednali?

Naopak! My v současné době vedeme celou řadu intenzivních jednání s politiky napříč celým politickým spektrem – tedy včetně sociální demokracie. A to na všech úrovních od parlamentu až po místní samosprávy. Máme připravenu dlouhodobou koncepci, která řeší všechny možné aspekty nájemního bydlení, včetně otázek bydlení sociálního. Jako jedni z největších vlastníků nájemních bytů v České republice máme pochopitelně zájem na tom, aby byla co nejdříve dopracována chybějící legislativa, která jak pro vlastníky domů tak jejich nájemníky určí zcela jasná pravidla, za kterých bude možno byty pronajímat, a to především po skončení regulace nájemného.

Pokud tedy nechcete byty prodat nájemníkům, jak chcete do budoucna pokračovat ve zvelebování jejich bydlení?

To, že má více než 75 procent našich bytů regulované nájemné, nám neumožňuje realizovat komplexní regenerační programy v takovém rozsahu, jak bychom si sami přáli. Musíme si proto stanovovat priority, máme-li rozhodovat o tom, do jakých oprav peníze vybrané z nájmu investujeme, a co bude muset ještě chvíli počkat. Některé rozsáhlé regenerační projekty jsme již zahájili, jiné na své spuštění teprve čekají. Máme připravený program, v jehož rámci by bylo možno během sedmi let zregenerovat významnou část našich domů. Ale tento plán není realizovatelný v situaci, kdy zde chybí potřebná legislativa řešící nejen otázku stanovování výše nájemného po skončení procesu deregulace, ale například i otázku sociálního bydlení a další problémy související s nájemním bydlením jako takovým.