Online Den otevřených dveří se bude konat ve středu 18. listopadu, a to ve třech časech během celého dne - v 10 hodin, ve 14 hodin a v 16 hodin pro Ostravu a dále od 11. hodiny, 15. hodiny a 17. hodiny pro Český Těšín.

„Velice nás mrzí, že se s uchazeči o studium na naší škole letos nepotkáme, přímý kontakt se nahrazuje jen těžko. Dny otevřených dveří jsou vždy výbornou příležitostí, jak příchozím zodpovědět všechny otázky a přiblížit jim prostředí školy,“ říká zástupkyně ředitele AGEL Střední zdravotnické školy a VOŠ Mgr. Alžběta Panáková.

Škola si s ohledem na současnou situaci a nemožnost pozvat veřejnost aktualizovala své webové stránky o online virtuální prohlídky prostor školy. A ve středu 18. listopadu se se zájemci o studium setká vedení školy ve virtuální online místnosti.

„V rámci prezentace představím naši školu. Uchazeči se dozví, jaké obory lze u nás studovat nebo jaké jsou nutné předpoklady ke studiu a podmínky přijetí,“ říká Mgr. Alžběta Panáková. Ve stejný den proběhnou on-line Dny otevřených dveří také na pobočce AGEL Střední zdravotnické školy v Českém Těšíně. Za Těšínskou školu se od kamery přihlásí zástupkyně ředitele PhDr. Karin Delongová.

Na AGEL Střední zdravotnické škole již úspěšně minulý týden proběhly online třídní schůzky, kde měli rodiče studentů možnost získat veškeré informace týkající se nejen prospěchu svých dětí.

„I přesto, že třídní schůzky proběhly bez osobního setkání, zájem rodičů byl velký. Online schůzek využili především rodiče žáků prvních ročníků. Je to logické, žáci se nově seznamují s odbornými předměty a k tomu navíc distanční formou, což není opravdu jednoduché. Určitě bylo příjemné sdělit rodičům, že i přes krátký pobyt v nové škole se všichni, i díky podpoře třídních učitelů, aktivně do výuky zapojují,“ uzavřela Mgr. Panáková.