„Přípravné práce spojené se začátkem zimního období jsme ukončili s týdenním předstihem. Jsme připraveni personálně, materiálně i strojově," uvedl ředitel technických služeb Jaromír Kohut. V areálu technických služeb je k dispozici dostatek posypové soli i strusky. Nachystána je také technika včetně nového pluhu.

Pracovníci technických služeb vychází při zimní údržbě z operačního plánu schváleného zástupci magistrátu města. Vozovky jsou rozděleny do čtyř kategorií. Prioritu mají komunikace s hromadnou veřejnou dopravou a s linkovou osobní dopravou, příjezdové místní komunikace ke zdravotnickým zařízením a další významné místní silnice. Podobné to je i s chodníky.

Obyvatelé Frýdku-Místku si často stěžují, že podél komunikací zůstává vrstva nahrnutého sněhu, který by měl být odvážen mimo město. „Tato varianta údržby komunikací je však velmi nákladná, a proto s ní plán zimní údržby nepočítá," poznamenal Jaromír Kohut. Na odstranění sněhových bariér ve větším rozsahu prý peníze nejsou.

Technické služby zajišťují zimní údržbu 352 kilometrů místních komunikací. Netýká se jich naopak údržba silnic, které nepatří městu, tedy těch ve vlastnictví kraje nebo státu. Jejich údržbu provádí Správa silnic Moravskoslezského kraje. „Pro rok 2013 bylo na zimní údržbu uvolněno z městského rozpočtu 9,8 milionu korun. V příštím roce bude tato částka stejně jako v minulých letech navýšena o inflaci, tedy zhruba o dvě procenta," řekl vedoucí odboru dopravy Miroslav Hronovský.

Ve městě pokračuje úklid spadlého listí

Pracovníci technických služeb se ještě před první sněhovou nadílkou věnují vyhrabávání spadlého listí. Úklid listí z ploch veřejné zeleně začal 23. října a měl by skončit na konci listopadu. „Všechno záleží na vývoji počasí, pokud nám bude přát, mohli bychom práce ukončit i s několikadenním předstihem," připustila Naděžda Švrčinová z frýdecko-místeckých technických služeb. V terénu se shrabané listí nejprve shromažďuje do přivezených kontejnerů, které se pak odvážejí do kompostárny.