Vzhledem k tomu, že Tameh Czech je pro Liberty Ostrava důležitým dodavatelem energetických médií působícím přímo v areálu huti, je uzavření této dohody důležitým předpokladem ekonomické prosperity obou společností.

Obě společnosti se dohodly na úhradách za předchozí období i na finančním plánu pro rok 2021. Zároveň deklarují vůli úzce spolupracovat i do budoucna v souladu s rámcovou smlouvou o spolupráci uzavřenou do roku 2029, a to zejména v oblasti plánovaných strategických projektů.

„Dohoda je úspěchem pro obě strany a zaručuje zachování stability provozu na obou stranách. My zajistíme dodávky energetických utilit pro Liberty Ostrava podle stávající smlouvy, čímž náš partner získá potřebnou energii pro výrobu oceli. Jsme rádi, že se nám společně podařilo nalézt kompromis výhodný pro obě strany. Nyní máme před sebou čistý stůl a můžeme se plně soustředit další spolupráci,“ říká předsedkyně Sboru jednatelů Tameh Czech Kristina Červenková.

„Liberty Ostrava vítá uzavření této dohody. Chceme se nyní plně soustředit na zlepšování výrobních parametrů, a proto spolehlivé dodávky energetických médií z Tameh Czech jsou pro nás zásadní. Neméně důležitá je ale také součinnost energetického podniku při přípravě našich strategických investic. Urovnání sporu ocení i naši zaměstnanci. Vedení obou společností jim uzavřením dohody dalo jasně najevo, že umí v této nelehké době najít společnou řeč,“ míní finanční ředitel Liberty Ostrava Suyash Pradhan.