Podnět k prošetření situace ohledně údajného znečišťování podzemních vod a odstranění odpadů z lesa obdržela ostravská pobočka České inspekce životního prostředí (ČIŽP) 3. října roku 2019.

V dopise ČIŽP ze 16. července letošního roku, který má redakce k dispozici, mimo jiné stojí, že do lesa mělo být navezeno asi dvacet nákladních aut stavebního odpadu, betonu nebo cihel.

Obyvatelé míní, že vedení obce o znečišťování lesa vědělo. „Podle všeho to vědět měli, suť se tam měla vyvážet s jejich posvěcením. Měl to vykonávat lesník, který spravuje lesy obci, ale to je jen naše domněnka. Loni jedna paní říkala, že tam někdo dozadu vozí nepořádek a já si nemyslím, že by to na obci nenahlásila. Ale vyvezlo se to tam všechno. Taková menší dálnice. I v prohlášení inspekce stojí, že došlo k pochybení obce, takže podle mě o tom věděli,“ uvedla jedna z obyvatelek Lipiny Martina Kutschkerová.

Aktuálně řeší ČIŽP s obcí dvě řízení o přestupcích. To z 29. května 2020 se týká ochrany lesa.

„Obec se měla dopustit přestupku tím, že měla na pozemku určeném k plnění funkcí lesa strpět návozy a uložení materiálů, zejména neupravených demoličních odpadů. Měla les znečišťovat odpady, neměla učinit včasná a dostatečná opatření pro odstranění uloženého materiálu, neměla obhospodařovat předmětný lesní pozemek účelně dle lesního zákona. Neměla si počínat tak, aby nedocházelo k ohrožování nebo poškozování lesů a aby funkce lesa byly zachovány. Část lesního pozemku překrytého uloženým materiálem pak měla obec využívat k jiným účelům než pro plnění funkcí lesa,“ sdělil Deníku ředitel oblastního inspektorátu ČIŽP Ostrava Karel Kozubek.

Druhé řízení začalo 24. června 2020, a to ze strany oddělení odpadového hospodářství. Obec měla spáchat přestupek tím, že s odpadem nakládala formou využití na účelem zpevnění lesních linek a vytvoření skladů dřeva, k čemuž ale nedostala povolení od krajského úřadu.

Zahájená jednání s ČIŽP potvrdil už před nedávnem redakci štáblovický místostarosta Pavel Kocián, konkrétnější ale být nechtěl.

„Jednání s inspekcí probíhají, nic není uzavřeno. My máme placeného odborného lesního hospodáře, který garantuje správné hospodaření v lesích. Samozřejmě můžeme sledovat a mluvit do různých věcí, ale do odborné správy lesů, od toho máme státem placeného určeného hospodáře. Ten rozhoduje, co se v lese děje. Jestli je to správné. On je odborník, pak jeho nadřízení nebo eventuálně lesní správa. Toto já si netroufám komentovat,“ sdělil Pavel Kocián s tím, že až padne rozhodnutí inspekce, bude se řešit i vývoz suti z lesa pryč.

Vyjádření starosty obce Tomáše Vavrečky redakce zjišťuje a přinese ho v dalších dnech.

Kdy padne verdikt inspekce, zatím není jasné. Pokud inspekce shledá, že ve Štáblovicích pochybili, může obec podle zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich dostat nejen finanční pokutu, ale i jiné správní tresty jako třeba napomenutí, zákaz činnosti nebo propadnutí věci. Podle zákona o odpadech může být uložen peněžitý trest až do výše 50 milionů, podle zákona o ČIŽP pak do pěti milionů korun.

„Výši jednotlivých pokut v současné době nelze sdělit, řízení o přestupku je stále vedeno,“ dodal Karel Kozubek.