Trpělivost došla lesním dělníkům v Ostravici, Starých Hamrech, Bílé a dalších obcích, kteří nyní žijí v nejistotě, protože nemají pracovní smlouvy pro letošní rok. Hlavním důvodem neuzavřených smluv jsou podle lesáků peníze, které by měli brát menší, než tomu bylo v minulém roce. „Od minulého týdne jsme ve stávce a nepracujeme. Pouze doděláváme rozdělanou práci,“ řekl živnostník z Ostravice Marcel Dorociak.

„Firmy, které vyhrávají výběrová řízení, nám diktují podmínky a ceny. My, pokud tu práci chceme mít, musíme přistoupit na nižší ceny,“ dodal Dorociak. Ve stávce jsou zástupci různých profesí – od kočích, přes lanovkáře, pilaře a traktoristy až po lesní dělníky. Kritické hlasy zaznívají i z jiných regionů jako jsou Opava, Jeseník či Nový Jičín.

„Všechny nás spojuje problém s neuzavřenými smlouvami,“ podotkl Dorociak. V Ostravici pracují lesáci nejčastěji pro společnost Bukovina CZ, s.r.o. jejímž jednatelem je Jindřich Grosser, kromě jiného i ředitel společnosti Opavská lesní a.s. Lesáci na začátku tohoto týdne poslali vedení firmy návrh ceníku, kterým by chtěli být za svou práci odměňováni. Nyní čekají na reakci firmy Bukovina.

„Ti lidé si neuvědomují, že máme s prací v lesích nemalé výdaje a navíc živíme rodiny. Většina z nás chce ve stávce vytrvat až do úspěšného konce. Někteří jsou i rozhodnutí, že než pracovat za navrhovaných podmínek, to se raději zaregistrují na úřadu práce,“ prozradil Dorociak, který připustil, že někteří jedinci mohou stávku ukončit a jít opět do lesa.

„Vezměte si například majitele koní. Kůň potřebuje obživu každý den, proto jeho majiteli nezůstane nic jiného, než i za nevýhodných podmínek do práce nastoupit. Podobné to může být i u těch, kteří mají rodiny, půjčky, leasingy. Ti budou také časem nuceni jít zpět do práce,“ doplnil Dorociak. Lesáci však mají v boji za lepší finanční podmínky i zahraniční konkurenci. „Máme obavy, aby v našem regionu nezačali pracovat dělníci ze Slovenska. Oni to k nám mají kousek a hlavně by to pro ně bylo finančně výhodné ohledně kurzu české a slovenské koruny. Ti by nás teoreticky mohli připravit o práci,“ zamyslel se Dorociak.

Jednatel společnosti Bukovina CZ, s. r. o. Jindřich Grosser připustil, že společnost s většinou živnostníků v těžbě a přibližování dříví smlouvy neuzavřela. „Ano, je to tak. S částí našich subdodavatelů nebyl doposud uzavřen smluvní vztah na provádění prací v lese. Důvodem je nejasnost našich smluvních vztahů s Lesy ČR z hlediska objemu, času, souběhu typu smluv, místa výkonu a prodeje dříví v oblasti našeho působení,“ řekl Grosser. „Námi nabízené ceny pro naše subdodavatele jsou na úrovni cen loňského roku a jsou v relaci s cenami jiných lesních společností. Nemáme žádné nástroje a ani žádný zájem nutit jakýkoliv podnikatelský subjekt uzavřít s námi pro něj nevýhodný smluvní vztah,“ doplnil Grosser.

„Jsme připraveni kdykoliv jednat osobně s jednotlivými subjekty. Jednání budou směřovat k uzavření hospodářské smlouvy mezi námi a těmito subjekty, kde je jasně deklarováno množství odvedené práce, kvalita, cena a termín plnění,“ uzavřel Grosser.

TOMÁŠ MACHÁLEK, MILAN FREIBERG