"Až na malé výjimky v nádobách nebylo nic, co by tam nepatřilo. Popelnice byly povětšinou naplněny ze čtvrtiny až poloviny. Věřím, že když se projekt ještě více rozjede, bude vytříděného odpadu, který dovedeme využít lépe než jej ukládat na skládku, mnohem více,“ uvedl jednatel SMOLO CZ Tomáš Ondraszek.

Kuchyňský odpad z třineckých domácností putoval do bioplynové stanice v Horní Suché. "Celkem jsme předali ke zpracování koncovému zařízení 1 320 kilogramů odpadu. Pro naši společnost je to pilotní projekt, který budeme v budoucnu nabízet dalším obcím," doplňuje mluvčí třinecké firmy Dorota Havlíková. 

Hledaný pes Džejk.
Skvělá zpráva. Hledaný pes Džejk z Frýdecko-Místecka je doma

"Z loňské analýzy směsného komunálního odpadu vyplynulo, že průměrná černá nádoba v hutnickém městě obsahuje kromě dalších využitelných komodit vysoké procento bioodpadu, který by zbytečně končil na skládce. Jen obyvatelé třineckých sídlišť vyhodí měsíčně až dvanáct tun jídla a jídelních zbytků," pokračuje jednatel SMOLO CZ. 

Kosti ne, víka proti zápachu

Do nádob na kuchyňské zbytky, které nahradily dosavadní hnědé popelnice na zelený bioodpad, jejichž obsah se sváží do kompostárny, lze vkládat i odpady živočišného původu, kromě kostí. Nový typ popelnic má utěsněné víko zabraňující šíření pachu. Obsah nádob se sváží pravidelně každý týden do bioplynové stanice, kde se z něj v průběhu čtvrt roku vyrobí biometan.

Svoz gastroodpadu je zaveden v městských částech a na sídlištích, z okrajových části venkovského typu se dál sváží zelený bioodpad do kompostárny.