Cena Aura se udílela již počtvrté, přičemž v kategorii nejpoutavější veletržní stánek nad 300 metrů čtverečních získaly dosud expozice Třineckých železáren a Moravia Steel dvě první a jedno druhé místo. Odborná porota ocenila na třinecké expozici nejen její již tradičně velmi efektivně řešené zázemí pro jednání s obchodními partnery i představiteli širší společenské sféry, ale také její část určenou pro veřejnost.

„Expozice se letos zaměřila na prezentaci třinecké skupiny jako významného výrobce válcovaného drátu, přičemž zároveň naznačila, v podobě jakých finálních produktů se může tento výrobek v České republice i ve světě objevit,“ řekl Daniel Waclawek, který je iniciátorem a spoluautorem celého projektu.

Výrobní hala na výstavišti

Veřejná část expozice v pavilonu X měla atmosféru výrobní haly. Její centrální část byla osazena modelem licí pánve, a to včetně jeřábového návěsu s naklápěcím mechanismem. Pánev byla zvenku věrnou kopií reálné pánve, pouze v menším měřítku. Vnitřní prostor byl využit pro vizuální efekty, když v něm byla osazena světelná technika, která imitovala záři žhavého železa s měnící se intenzitou. Světlo vycházelo z pánve směrem nahoru a od stropů se odráželo do expozice.

Celkový dojem atmosféry haly se žhavou ocelí doplňovala výrazná oranžově červená barevnost stěn a stropů expozice. Na stěnách byla osazena fotografická obrazová prezentace, představující finální produkty, na jejichž počátku stojí třinecká ocel. Soutěžní projekt Aura pořádá Sdružení organizátorů veletržních akcí. Do soutěže se může přihlásit každý vystavovatel, architekt a realizátor expozice. Porota hodnotí tři kritéria – marketingové, architektonické a obecné, oceněné pak vybírá ve čtyřech kategoriích.