Během tří měsíců byl vyprojektován, vyroben a vyměněn chladící rošt, čímž se zlepšily výrobní podmínky a výrazně rozšířily výrobní plochy Válcovny speciálních profilů. Investice dosáhly téměř 16 milionů korun.

„Cílem investice bylo připravit podmínky pro dosažení cílového stavu výroby ocelových speciálních profilů 6 500 tun za rok v roce 2011 z nynějších 5 500 tun, zvýšit délku válcovaných produktů až na 22 metrů ze současných maximálně 13 metrů, zlepšit podmínky pro skladování a expedici a zvýšit kvalitu vývalků,“ řekl předseda představenstva a výkonný ředitel firmy Jaroslav Zachurczok s tím, že na tuto akci budou navazovat další investice v letech 2009 až 2012, přičemž tyto budou zaměřené na zavedení nového sortimentu speciálních profilů, zejména v oblasti kvalitnějších ocelí a zvýšení kvalitativních parametrů profilů.

Cílovým teritoriem výrobků společnosti jsou kromě tuzemska téměř veškeré evropské země a také některé státy Jižní Ameriky a především Asie. Podíl exportu nyní představuje téměř 60 procent. Firma z Dobré loni utržila 560 milionů korun. „Po dokončení všech letošních investic počítáme s nárůstem tržeb v roce 2008 minimálně o osm procent oproti minulému roku,“ uvedl Zachurczok.

Společnost VÚHŽ je technologickou firmou v oblasti kovů, dodávající do automobilového průmyslu, hutnictví a strojírenství. Vyrábí high – tech automatizační měřicí techniku pro hutní firmy, zařízení pro sekundární metalurgii. Součástí firmy je rovněž válcovna speciálních profilů, určených zejména pro automobilový průmysl, slévárna vysoce kvalitních, odstředivě litých odlitků válcového tvaru, strojírna, zaměřená na kusovou výrobu a divize, zaměřující se na výrobu a povlakování nástrojů a forem. Má vlastní výzkum a vývoj, laboratoře a zkušebny.

VÚHŽ, který zaměstnává 340 lidí, se stal součástí skupiny Třinecké železárny – Moravia Steel v loňském roce. Velká část produkce VÚHŽ je zaměřena na materiálové vstupy z Třineckých železáren.