Minulý rok byl v jednotlivých dceřiných společnostech velmi náročný z hlediska investiční výstavby. „Takřka ve všech společnostech došlo k razantní investiční výstavbě, která v jejich historii neměla obdoby,“ říká investiční ředitel Třineckých železáren Jan Czudek s tím, že loňským rokem se ve většině dceřiných firem završila etapa strategických investic. „Letos i v dalších následujících letech již nepočítáme v dceřiných firmách s tak razantními investicemi. Budeme vynakládat stovky milionů korun, a to zejména do energetiky a ekologie,“ doplnil ředitel.

Skupina Třinecké železárny – Moravia Steel se postupně rozrůstá a nyní má svoje podíly v 28 společnostech. Většina z nich je vlastněna Třineckými železárnami. „Základními kritérií a strategickými směry je budování výrobkových řetězců, čili snažíme se o akvizice do firem, jež dál zhodnocují majetek. Z druhé strany naším cílem je být co nejblíže surovinovým základnám,“ uvedl investiční ředitel. Mezi klíčové dceřiné společnosti patří z pohledu výrobkových řetězců Sochorová válcovna Kladno, Válcovna trub TŽ v Ostravě, Ferromoravia v Starém Městě u Uherského Hradiště, Šroubárna Kyjov, Řetězárna Česká Ves, VÚHŽ Dobrá a také Materiálový a metalurgický výzkum Ostrava.

V Sochorové válcovně byla v závěru loňského roku dokončena výstavba nové krokové pece za 450 milionů korun. „Základním strategickým cílem této investice je zvýšení ohřívací kapacity při současném zlepšení ekonomických a technologických parametrů,“ sdělil Czudek. Další velkou investici byla rekonstrukce a modernizace válcovací tratě Velký Mannesmann ve Válcovnách trub TŽ v hodnotě 770 milionů korun, kde byla ve své podstatě postavena téměř celá technologická část rourovny. Nové zařízení přispěje ke zlepšení kvalitativních parametrů, rozměrové přesnosti a rozšíření výrobního sortimentu o trubky vyšších kvalit včetně kompletní diagnostiky celé výroby.

Ve Šroubárně Kyjov byl instalován japonský kovací lis Sakamura, který umožňuje kování přesných výkovků zejména pro ložiska a zabezpečí tak větší diverzifikaci výrobkového portfolia. Ke stěžejním investicím ve společnosti Ferromoravia patřila loni výstavba nového kombinovaného tažného stroje Schumag 3B/25 pro tažení ze svitků do tyčí pro rozměry od 19 do 42 milimetrů. „Tento projekt úzce navazoval na výstavbu Garretových navíječek v Třineckých železárnách a využívá vstupy z této linky,“ dodává ředitel.