Kromě běžných úkonů provádí pracoviště také speciální MR vyšetření mozkových tepen, takzvanou MR angiografii, MR břišních orgánů, pánve a končetin. Zároveň je možné také vyšetření u pacientů, kteří mají MR kompatibilní kardiostimulátor.

Možné je také vyšetření v celkové anestezii, kdy se spolupracuje s kolegy z anesteziologicko-resuscitačního oddělení naší nemocnice. K tomu dochází především převážně u malých dětí a dále u pacientů, kteří trpí strachem z uzavřených prostor, tedy mají klaustrofobii.

Běžná čekací doba na prohlídku u neakutních pacientů je v současné době 3 až 5 týdnů.