Smyslem Fondu rozvoje bydlení města Třince je nejen zlepšení životního prostředí a vzhledu města, ale především zvýšení úrovně bydlení občanů. V loňském roce byly schváleny nové Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků, v nichž došlo k aktualizování druhů úvěrů podle současných potřeb občanů. Nově si tak lidé mohou zažádat například o úvěr na zřízení studny nebo prohloubení té stávající, vsakování dešťových vod, oplocení parcely, vydláždění chodníku nebo cesty k domu a tak dále. Vlastníci domů a bytových jednotek si mohou dále požádat o úvěr například na obnovu střechy starší 10 let, na dodatečnou izolaci domu proti spodní vodě, zateplení domu, výměnu oken a dveří, dále na zřízení malé čistírny odpadních vod ke stávajícímu domu, ale také na elektrické nebo plynové topení, na instalaci solárních panelů a podobně. O úvěr lze požádat i na rekonstrukci bytového jádra nebo například na výměnu radiátorů.

Podrobný rozpis, na co lze úvěr získat, je k dispozici na stránkách města www.trinecko.cz.