„Prostřednictvím RPSN lze posoudit výhodnost spotřebitelského úvěru, tento ukazatel slouží především k porovnání jednotlivých úvěrů, které jsou spotřebiteli nabízeny. Povinnost informovat spotřebitele o výši tohoto ukazatele ukládá zákon o spotřebitelském úvěru. Výsledky kontroly také ve 3. čtvrtletí 2008 prokázaly nedostatky související s nedostatečným informováním spotřebitelů o nákladech na úvěr. Obdobně tomu bylo i při kontrolách, které obchodní inspekce prováděla v první polovině roku,“ uvedl mluvčí České obchodní inspekce Marek Ženkl.

Kontrolovanými osobami byly osoby zodpovědné za tyto reklamy či nabídky, buď přímo poskytovatelé spotřebitelského úvěru, nebo subjekty, které nabízely jeho zprostředkování. V rámci kontrolní akce bylo prověřeno celkem 178 reklam či nabídek. V případě 37 reklam zjistili inspektoři porušení zákona. „Vzhledem k tomu, že tyto reklamy obsahovaly úrokovou sazbu nebo jiné údaje týkající se nákladů na úvěr, musela být nedílnou součástí těchto reklam rovněž RPSN nebo příklad jejího výpočtu. Uvedených sedmatřicet reklam však RPSN nebo příklad výpočtu tohoto ukazatele postrádalo,“ doplnil Ženkl. Podle něj probíhá s těmi, kdo porušili zákon, správní řízení. Kontrolní akce se podle Ženkla účastnily všechny inspektoráty České obchodní inspekce.

Smlouvy je třeba pozorně přečíst

Spotřebitelské úvěry jsou také oblasti, kterou pozorně sleduje Sdružení obrany spotřebitelů (SOS). To na svých internetových stránkách upozorňuje, že se stále častěji objevují případy, kdy spotřebitelé uzavírají smlouvu se společností v domnění, že jde o smlouvu o poskytnutí spotřebitelského úvěru. Při bližším prozkoumání smlouvy ale zjistí, že jde jen o možnost zprostředkování úvěru v závislosti na bonitě spotřebitele, a to za poplatek, který je v případě negativního ohodnocení nevratný.

„Na naše sdružení se nedávno obrátila spotřebitelka, která měla zájem o úvěr, namísto toho podepsala smlouvu, jejímž předmětem bylo pouhé zprostředkování a poskytnutí finančních služeb. Za zpracování údajů, prověření bonity a případného zprostředkování zdroje financování a s tím spojených služeb zaplatila poplatek přesahující částku čtyři tisíce korun, aniž by jí byl úvěr poskytnut. Smlouva dále obsahovala ustanovení, že v případě negativního ohodnocení bonity klienta je poplatek nevratný. Úvěr na základě negativního ohodnocení bonity poskytnut nebyl a poplatek společnost nevrátila,“ uvádí se na internetových stránkách SOS.

Právník SOS Jiří Žůrek upozorňuje spotřebitele, že musejí věnovat pozornost při uzavírání smlouvy také smluvním podmínkám a pečlivě si je pročíst. „Nejlépe pak mimo provozovnu společnosti. Smlouvu doporučuji uzavřít až tehdy, pokud spotřebitel pečlivě pročte všechna ustanovení ve smlouvě a rozumí jim,“ zdůraznil Žůrek. (lap)