"Jedná se o Vizi prostorového rozvoje Ostravy, nástroj vycházející ze strategického plánu města, který bude pomáhat uvádět do života klíčové městské projekty. Poslouží jako podklad pro rozhodování politikům, úředníkům, projektantům či developerům," uvedla v pátek mluvčí Magistrátu města Ostravy Andrea Vojkovská.

"Vize zaručí, že budoucí rozvoj nebude založen na nereálných plánech, ale na dlouhodobě platných a udržitelných principech. Na její tvorbě se podílela celá řada odborníků různých profesí," doplnila Vojkovská.

Velkoformátá plátna

Vizi představuje veřejnosti formou výstavy. Ta na dvanácti velkoformátových plátnech a doprovodných ilustracích ukazuje vybraná data o městě, jak s nimi lze pracovat a jaké z nich plynou principy pro rozvoj Ostravy, aby byla městem vitálním, obytným a udržitelným. 

Prezentace výstavy proběhne, kvůli aktuálním omezením souvisejícím s epidemií koronaviru, postupně on-line formou prostřednictvím krátkých videí, která budou zveřejněna na facebookovém profilu Městského ateliéru prostorového plánování a architektury (MAPPA).

Videopozvánka (někdy může několik sekund trvat, než se načte):

Vize navazuje na Strategický plán rozvoje Ostravy, jeho priority a strategické cíle rozvíjí a převádí do prostoru města. Základ Vize tvoří data a informace. MAPPA proto téměř rok shromažďoval, analyzoval a zpracovával všechny dostupné údaje o Ostravě.

Shromažďování dat

Data poskytla celá řada institucí z různých oblastí, k dispozici byly údaje historické i aktuální. Nyní se staly základem průběžně aktualizované a doplňované databáze, se kterou bude MAPPA pracovat.

Vize prostorového rozvoje Ostravy je nástroj, o který se vedení města může opírat při rozhodování o směřování investic, zadávání projektů, přípravě architektonických soutěží, regulaci soukromé výstavby a podobně.

„Vytvořili jsme nástroj, který nám bude účinně pomáhat při rozvoji Ostravy. Víme například, kde má nevyužité nebo nefunkční plochy. Na základě dat a celé metodiky se dokážeme na konkrétní místo podívat a vytvořit analýzu toho, co dané místo potřebuje a jaké vlivy tam působí. Budeme mít podložené argumenty pro doporučení, jaké záměry je zde vhodné realizovat a jaké by naopak mohly být škodlivé,“ uvedl šéf městského ateliéru MAPPA Ondřej Vysloužil s tím, že Ostrava má řadu kvalit, na které chtěli urbanisté ateliéru upozornit.

"Z pohledu dopravy je to například snadná dostupnost rychlostních cest pro téměř všechny obyvatele. Takovýto benefit jiná velká města nenabízí. Jiným příkladem jsou přírodní kvality. Máme zde neobvykle pestrou mozaiku přírodně cenných míst, která je tvořena jak kousky původní přírody, tak místy, která vznikla jen díky činnosti člověka. Cílem výstavy je však především ukázat základní principy, kterými se při dalším stavebním rozvoji má Ostrava řídit. Jedině tak můžeme hodnoty, které zde máme, chránit a využívat plně možností, které nabízí,“ doplnil Ondřej Vysloužil.