„Sledujeme současný ekonomický vývoj, situace není jednoduchá, do budoucnosti se ale snažíme dívat pozitivně a věříme v oživení poptávky po našem zboží a zvýšení výroby během příštího roku. Nicméně, zatím je to jen v pozici našeho očekávání,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel firmy Vladimír Bail.

Zaměstnanci, kteří odejdou ze společnosti do konce letošního roku, získají nejen standardní, ale i zvýšené odstupné vyplývající z kolektivní smlouvy. „Celá situace je o to pochopitelnější, pokud si uvědomíme, že zhruba tři pětiny našich výrobků jdou na export,“ uvedl mediální zástupce společnosti Jaromír Krišica.
V průběhu roku 2009 odejde z firmy také třiačtyřicet zaměstnanců, kteří splňují podmínky pro odchod do starobního důchodu.

Pokles poptávky postihl nejvíce provoz výroby takzvaného dlouhého zboží. V tomto provozu bude od ledna omezen provoz ze čtyřsměnného na třísměnný. „Jsme součástí globálního světa, a proto se snížení poptávky pochopitelně muselo dotknout i nás,“ doplnil Bail.

Produkce společnosti je zaměřena na ocel a ocelové výrobky- tlusté plechy, těžké a střední profily a tvarové výpalky z tlustých plechů

Mediální zástupkyně strojírenské skupiny Vítkovice Holding Eva Kijonková uvedla, že v této společnosti se žádné propouštění neplánuje. „Tento týden začalo kolektivní vyjednávání ve skupině Vítkovice Machinery Group. V prvních kolech se jedná jednotlivě v dceřiných firmách, závěrečná jednání pak probíhají na úrovni vedení holdingu.

„Skupina má uzavřeny víceleté kolektivní smlouvy, k nimž se ročně sjednává úprava v mzdové části a případně jen malé změny. V tomto roce se o mzdách jedná. Bližší podrobnosti zatím upřesňovat nebudeme. V předchozích letech ale mzdy v holdingu vždy rostly,“ dodala Kijonková.

Mluvčí ArcelorMittal Věra Breiová odpověděla, že stejně jako další hutní podniky i tato firma dopady krize pociťuje. „Naší snahou je co nejvíce ochránit zaměstnance. Proto byl nastaven program maximálních úspor. Platnost kolektivní smlouvy byla prodloužena do března roku 2009. Vedení firmy projednává s odboráři aktuální situaci,“ uvedla mluvčí.