Vzhledem k současné epidemiologické situaci akce proběhla takzvanou hybridní formou. „Reálná praxe ukazuje, že osobní předávání zkušeností nelze úplně převést do virtuální formy. Proto jsme pro letošní rok zvolili kombinaci on-line přenosu přednášek a vlastních výkonů na našem pracovišti, při kterých byla zachována přísná protiepidemická opatření,“ řekl k akci primář Petr Vítek.

Proběhly celkem čtyři přednášky a ošetřeno bylo šest pacientů. „Beskydské gastrocentrum je jedním z klíčových nadregionálních projektů naší nemocnice a jsem rád, že v něm můžeme poskytovat léčebné endoskopické metody také ostatním nemocnicím a ambulantním specialistům v Moravskoslezském kraji. Nemocnice dlouhodobě investuje do přístrojů i personálu tak, abychom udrželi špičkovou úroveň péče v této oblasti, “ potvrdil ředitel Nemocnice ve Frýdku-Místku Tomáš Stejskal.

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, pod jehož záštitou akce probíhala, se zahájení účastnil virtuálně.

„Jedním z mála pozitiv, které nám přinesla pandemie, je intenzivnější využívání moderních komunikačních technologií. Ukazuje se, že je možné je využívat i při vzdělávání lékařů a sester. Kombinování různých forem jejich vzdělávání považuji v dnešní době za potřebné. Navíc jsem přesvědčený, že se díky této formě workshopu dostanou informace k většímu množství odborníků,“ zmínil Ivo Vondrák.

Péče o nemocné s gastroenterologickými onemocněními je jednou z hlavních priorit frýdecko-místecké nemocnice, kterou v této oblasti Moravskoslezský kraj dlouhodobě významně podporuje.