Slezské zemské muzeum má s přírodními katastrofami své zkušenosti. „U obecného zabezpečení sbírkových předmětů proti případným přírodním katastrofám vycházíme ze zkušeností, nabytých po událostech v minulosti. Depozitáře proto máme záměrně situované mimo záplavové oblasti,v dostatečně stabilních budovách. V protipožárové ochraně vycházíme z platné legislativy a z metodiky,“ uvádí tiskový mluvčí opavského muzea David Váhala.

Depozitární budovy jsou zabezpečeny elektronickou požární signalizací a pravidelně kontrolované hasiči i vlastními bezpečnostními pracovníky. „Sbírkové předměty jsou záměrně dislokovány na více místech a pokud by došlo k nějaké výraznější události v některém depozitárním objektu, nikdy nebude ohrožený celý muzejní sbírkový fond,“ dodává David Váhala.

Raduňský zámek má v celém objektu, tedy na prohlídkových trasách, v depozitářích i v provozních místnostech a v návštěvnickém centru kromě funkčních hasících přístrojů instalovanou kombinaci optokouřových a lineárních hlásičů proti požáru.

„Ten by hned oznámila fyzicky nepřetržitě kontrolovaná adresná čidla. Všichni zaměstnanci jsou o postupu v případě ohrožení informovaní na pravidelných školeních požární ochrany a bezpečnosti práce. “ konstatuje kastelánka Markéta Kouřilová. Přísná protipožární opatření panují rovněž na hradeckém zámku, ať už prostřednictvím čidel nebo kamerovým systémem proti krádeži. V každé místnosti je mobiliář monitorovaný zařízením na kontrolu teploty a vlhkosti, který správce depozitáře denně kontroluje. Areál je protipožárně chráněný i vodní nádrží, umístěnou u Bílého zámku po jeho rekonstrukci. Ta bohužel chyběla v lednu 1972, kdy vyhořel Červený zámek.

„Požár tehdy mobiliární fond naštěstí neohrozil, protože ten byl umístěný v Bílém zámku a je tam dosud. Vytipované nejcennější předměty z něj jsou umístěné tak, aby je bylo možné dostat v případě požáru co nejrychleji ze zámku do bezpečí,“ říká kastelán Radomír Přibyla. Povodeň žádný z obou zámků neohrožuje, protože jsou postavené na návrší, které je dokonale chrání před velkou vodou.