V povrchových mechanických dílnách kompletují pracovníci vyklizené repasované pásové dopravníky a hřeblový dopravník, které využijí nejprve při zásypu výdušné sviadnovské jámy I/1. Na sviadnovské lokalitě už přišla na řadu navážka zásypových hmot.

Mimo práce spojené s technickou likvidací dolu pokračují na povrchu práce s tříděním strojů, zařízení a materiálu, jež se postupně demontují a vyklízí ze šachty. Jde například o důlní lokomotivy, zařízení důlních dílen, závěsnou drážku, spojovací i další materiál. Použitelné věci jsou předávány dále do OKD a vyřazené, nepotřebné jsou nabízeny k odprodeji mimo revír.