„Je to pěkné vysvědčení práce Strojíren, kterým se podařilo vyrobit největší stroj za svoji dosavadní existenci,“ řekl investiční ředitel Jan Czudek s tím, že nový jeřáb má celkovou hmotnost 450 tun, délku 67 metrů a naběrač o objemu tří metrů kubických. Nový jeřáb nahradil původní, který byl v provozu téměř 60 let.

Celá investiční akce byla zahájena v dubnu 2009 zpracováním projektu, na kterém se podíleli i konstruktéři Strojíren Třinec. Vlastní výroba jeřábu byla zahájena v říjnu 2009. Hlavní ocelová konstrukce a kompletní strojní části podvozků a kočky jeřábu byly vyráběny v mechanických dílnách třineckých strojíren. Na výrobě části ocelové konstrukce se podílela další dceřiná firma Třineckých železáren – D5, která také zajišťovala kompletní elektrovýzbroj a elektroinstalaci. Zajímavostí je, že hlavní díly ocelové konstrukce spojuje 2500 lícovaných šroubů.

Jednotlivé díly jeřábu byly postupně vyráběny tak, aby se v polovině loňského roku mohla zahájit montáž přímo na aglomeracích. „Rozměry jednotlivých celků vycházely nejenom z technologických podmínek výroby ve Strojírnách Třinec a D5, ale také z přepravních možností a montážních podmínek. To znamená, že maximální hmotnost dílů nemohla přesáhnout 30 tun, 25 metrů délky a 6 metrů šířky,“ upřesnil výrobu jednotlivých dílů výrobní ředitel strojíren Jan Plonka s tím, že zkušební provoz, během kterého se ověřovaly veškeré činnosti jeřábu, byl zahájen koncem listopadu a trval pět týdnů.